Мыстың негізгі сульфаты антлерит пен мыстың гидрооксосульфаты брошантиттің тербелмелі күйлері мен жылу сыйымдылығының температуралық тəуелділігінің есептемесі

Show simple item record

dc.contributor.author Таймасова, Ш.Т.
dc.contributor.author Гоголь, Д.Б.
dc.contributor.author Бисенғалиева, М.Р.
dc.contributor.author Көкетай, Т.Ə.
dc.date.accessioned 2019-04-04T04:47:03Z
dc.date.available 2019-04-04T04:47:03Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Ш.Т.Таймасова Мыстың негізгі сульфаты антлерит пен мыстың гидрооксосульфаты брошантиттің тербелмелі күйлері мен жылу сыйымдылығының температуралық тəуелділігінің есептемесі/Ш.Т.Таймасова [т.б.]//Қарағанды универисетінің хабаршысы. Химия Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Химия.– 2013. - № 4. - 41-48 б. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4792
dc.description.abstract Мақалада антлерит пен брошантит табиғи қосылыстары үлгілерінің тербелмелі жəне термодинамикалық қасиеттеріне сараптама жүргізілді. Зерттеу жұмысындағы минералдардың тербелмелі жəне термодинамикалық қасиеттерінің есептемесі кристалдық тор динамикасы теориясына негізделген, кристалдық торды есептеуге арналған LADY программасы көмегімен жүзеге асты. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Химия Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Химия;№4(72)/2013;
dc.subject термодинамикалық қасиет ru_RU
dc.subject тербелмелі күй ru_RU
dc.subject антлерит ru_RU
dc.subject брошантит ru_RU
dc.subject кванттықхимиялық есептеу ru_RU
dc.title Мыстың негізгі сульфаты антлерит пен мыстың гидрооксосульфаты брошантиттің тербелмелі күйлері мен жылу сыйымдылығының температуралық тəуелділігінің есептемесі ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account