Структурирование и реологические свойства водных растворов гумата натрия, модифицированных солями

Show simple item record

dc.contributor.author Жолболсынова, А.С.
dc.contributor.author Саликова, Н.С.
dc.contributor.author Кажмуратова, А.Т.
dc.contributor.author Валитов, Д.А.
dc.contributor.author Сабиева, К.У.
dc.date.accessioned 2019-04-02T06:00:58Z
dc.date.available 2019-04-02T06:00:58Z
dc.date.issued 2012-03
dc.identifier.citation Структурирование и реологические свойства водных растворов гумата натрия, модифицированных солями/ А.С. Жолболсынова [и др.] // Қарағанды универисетінің хабаршысы. Химия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Химия.=Bulletin of the Karaganda University. Chemistry Series.-2012.- №1.- С. 7-13. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4666
dc.description.abstract Мақалада гидродинамика, уақытылы жəне берік сипаттамалары бойынша бейорганикалық тұздармен түрлену арқылы гумат натрийдің сулы жүйесінің нақты құрамы анықталады. Тұз құрамының көбеюі полимерметалды жүйе негізінде кеңістікті құруға ықпал етеді, бұл аралас ертінділерінің жабысқақтығының салыстырмалы көбеюі жəне натрий гуматының концентрленген гельқұрамды жүйесінің үрдісін тездетуі ретінде анықталған. Алынған гельдердің беріктігі қоспаның құрамына жəне анион қуатының жоғарылығының көбеюіне байланысты дəлелденген. Rheological properties of sodium humate aqueous systems modified by inorganic salts such as hydrodynamic, provisional and solidity characteristics are studied in the article. It is determined that the increase of salts content leads to the forming of spatial structures on the basis of polymer-metal complexes, increasing relative viscidity of diluted solutions and speeding up the process of gel formation of sodium humate concentrated systems. It is proved that solidity of the obtained gels depends on the composition of mixture and increases with rising of the charge of an anion. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Химия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Химия.=Bulletin of the Karaganda University. Chemistry Series.-2012.;№ 1(65)/2012
dc.subject структурирование ru_RU
dc.subject реологические свойства водных растворов ru_RU
dc.subject гумат натрия ru_RU
dc.subject полимер–металл ru_RU
dc.subject гидрогели ru_RU
dc.subject полифункциональность гуминовых кислот ru_RU
dc.subject Республика Казахстан ru_RU
dc.subject промышленные отходы ru_RU
dc.subject неорганические соли ru_RU
dc.title Структурирование и реологические свойства водных растворов гумата натрия, модифицированных солями ru_RU
dc.title.alternative Structuring and rheological properties of sodium humate aqueous solutions by modified salts ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account