Дене жүктемесі кезіндегі микроэлементтердің алмасуы жəне оның алиментарлық түзетілуі

Show simple item record

dc.contributor.author Ахметжанова, Ұ.А.
dc.date.accessioned 2019-04-01T11:15:46Z
dc.date.available 2019-04-01T11:15:46Z
dc.date.issued 2014-09-30
dc.identifier.citation Ахметжанова, Ұ.А. Дене жүктемесі кезіндегі микроэлементтердің алмасуы жəне оның алиментарлық түзетілуі/Ұ.А.Ахметжанова//Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География. - 2014. №3. С.47-52 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4637
dc.description.abstract Мақаланың мақсаты дене жүктемесі кезіндегі микроэлементтердің алмасуын жəне оның бұлшықет қызметінің ширығуы барысында ағзаның бейімделуге əсерін зерттеу болып табылады. Эксперименталды зерттеу барысында алынған мəліметтер бұлшықет қызметіне шұғыл жəне ұзақ мерзімді бейімделу сатыларында ағзадағы микроэлементтер алмасуының ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік береді. Арнайы тағам өнімі арқылы жұмыс істеу қабілеті жоғарылайтындығы байқалғандықтан, түзету ретінде «Адапт-Рестор» тағам өнімі ұсынылды ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География.;№3(75)/2014
dc.subject тəжірибе ru_RU
dc.subject кəсіби спорт ru_RU
dc.subject микроэлементтік алмасу ru_RU
dc.subject физиологиялық процестер ru_RU
dc.subject бейімделу реакциялары ru_RU
dc.subject «Адапт-Рестор» тағам өнімі ru_RU
dc.title Дене жүктемесі кезіндегі микроэлементтердің алмасуы жəне оның алиментарлық түзетілуі ru_RU
dc.title.alternative Обмен микроэлементов при физической нагрузке и его алиментарная коррекция ru_RU
dc.title.alternative Microelement metabolism in physical activity and its alimentary correction ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account