Орталық Қазақстандағы репродуктивті жастағы əйелдердің гельминтозды инвазия кезінде қан құрамындағы орташа молекулярлық пептидтерді анықтау

Show simple item record

dc.contributor.author Қыстаубаева, З.Т.
dc.contributor.author Сүлеймен, А.
dc.contributor.author Тұрысбекова, Ш.Е.
dc.date.accessioned 2019-03-18T09:31:40Z
dc.date.available 2019-03-18T09:31:40Z
dc.date.issued 2014-06-30
dc.identifier.citation Қыстаубаева, З.Т., Сүлеймен, А., Тұрысбекова, Ш.Е. Орталық Қазақстандағы репродуктивті жастағы əйелдердің гельминтозды инвазия кезінде қан құрамындағы орташа молекулярлық пептидтерді анықтау/З.Т.Қыстаубаева, А.Сүлеймен, Ш.Е.Тұрысбекова//Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География. - 2014. №2. С.82-85 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4451
dc.description.abstract Бүгінгі таңда аскаридоздың клиникалық сипаты жақсы меңгерілген. Алайда соңғы онжылдық ғаламдық экологиялық өзгерістермен айрықша маңызды, ол клиникалық-эпидемиологиялық сипатқа əсер етті. Дəрі-дəрмек препараттарын, оның ішінде бактерияға қарсы, иммунотроптық бақылаусыз пайдалану жəне басқа да факторлардың əсер етуі аскаридоздың клиникалық сипатын қосымша зерттеуді талап етті. Жүкті əйелдерде гельминтозды инвазияның дамуы кезінде иммунжетіспеушіліктің сипаттары, баланың гипоксияға жəне гипотрофияға шалдығу қатері жоғары. Гельминтоздың патогенезінде антигендік өнімдермен ағзаның сенсибилизациялануымен жылдам, бəсең жəне иммунокешендік типтерінің аллергиялық реакцияларының қалыптасуы ерекше орынға ие ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География.;№2(74)/2014
dc.subject гельминтозды инвазия ru_RU
dc.subject репродуктивті денсаулық ru_RU
dc.subject аскаридоз ru_RU
dc.subject орташа молекула ru_RU
dc.title Орталық Қазақстандағы репродуктивті жастағы əйелдердің гельминтозды инвазия кезінде қан құрамындағы орташа молекулярлық пептидтерді анықтау ru_RU
dc.title.alternative Определение среднемолекулярных пептидов в крови у женщин репродуктивного возраста с гельминтозной инвазией в Центральном Казахстане ru_RU
dc.title.alternative Definition of middlemolecular peptides in blood at women of reproductive age with an a helminthic invasion in the Central Kazakhstan ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account