Екінші ретті айырымдық бір теңдеулер жүйесі шешімдерінің қасиеттері жайлы

Show simple item record

dc.contributor.author Оспанов, Қ.Н.
dc.contributor.author Зұлхажав, А.
dc.date.accessioned 2019-03-14T08:18:40Z
dc.date.available 2019-03-14T08:18:40Z
dc.date.issued 2015-06-30
dc.identifier.citation Оспанов Қ.Н. Екінші ретті айырымдық бір теңдеулер жүйесі шешімдерінің қасиеттері жайлы/Қ.Н. Оспанов, А. Зұлхажав// Қарағанды универисетінің хабаршысы. Математика Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Математика.=Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series. - 2015. - №2. - Б.124-136. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4359
dc.description.abstract Мақалада екінші ретті нұқсанды айырымдық теңдеулердің шексіз жүйесінің коэрцитивті шешілу шарттары алынған. Бұл шарт жүйені туындатушы оператор резольвентасының шағын жəне шектеулі типті болатынын қамтамасыз ететіні көрсетілген. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Математика Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Математика.=Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series.;№2(78)/2015
dc.subject айырымдық жүйе ru_RU
dc.subject оператордың бөліктенуі ru_RU
dc.subject шағын ru_RU
dc.subject сингулярлық мəн ru_RU
dc.title Екінші ретті айырымдық бір теңдеулер жүйесі шешімдерінің қасиеттері жайлы ru_RU
dc.title.alternative О свойствах решения одной системы разностных уравнений второго порядка ru_RU
dc.title.alternative On the properties of solutions of one system of second order difference equations ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account