Ашық кеңістікте жел ағынын тудыратын қондырғының аэродинамикалық параметрлерін зерттеу

Show simple item record

dc.contributor.author Кусаиынов, К.К.
dc.contributor.author Танашева, Н.К.
dc.contributor.author Дюсембина, А.Г.
dc.contributor.author Тургунов, М.М.
dc.contributor.author Шуюшбаева, Н.Н.
dc.date.accessioned 2019-03-13T08:49:25Z
dc.date.available 2019-03-13T08:49:25Z
dc.date.issued 2016-03-30
dc.identifier.citation Ашық кеңістікте жел ағынын тудыратын қондырғының аэродинамикалық параметрлерін зерттеу /К.К.Кусаиынов, Н.К.Танашева, А.Г.Дюсембина, М.М.Тургунов, Н.Н.Шуюшбаева //Қарағанды универисетінің хабаршысы. ФИЗИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЗИКА.=Bulletin of the Karaganda University. PHYSICS Series.-2016.-№1.-Р.57-61 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4320
dc.description.abstract Мақала ашық кеңістікте жел ағынын тудыратын қондырғының аэродинамикалық параметрлерін зерттеуге арналған. Ауа винтінің үлгісінен 10 см-ден 130 см-ге дейінгі ара қашықтықтағы ағын жылдамдықтары мен айналу саны өзгерген кездегі жылдамдықты анықтау бойынша жүргізілген эксперименталдық зерттеулердің нəтижелері келтірілген. Эксперименталды түрде ауа винтінен тараған ағыншадағы y=+10 см, y=-10 см болғандағы жылдамдықтар ара қашықтық ұзарған сайын төмендеуі, ал ауа винтінен тараған ағыншадағы остік жылдамдық өсуі анықталды. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ФИЗИКА сериясы;№1(81)/2016
dc.subject жел энергетикасы ru_RU
dc.subject аэродинамикалық қондырғы ru_RU
dc.subject ауа винті ru_RU
dc.subject құйынды жел ru_RU
dc.subject винт қалағы ru_RU
dc.subject аэродинамикалық құбыр ru_RU
dc.title Ашық кеңістікте жел ағынын тудыратын қондырғының аэродинамикалық параметрлерін зерттеу ru_RU
dc.title.alternative Исследование аэродинамических параметров установки по созданию потока ветра в открытом пространстве ru_RU
dc.title.alternative The study of aerodynamic parameters of the production setup of the wind flow in open space ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account