Мəліметтерді сымсыз тарату технологиялары

Show simple item record

dc.contributor.author Амочаева, Г.П.
dc.contributor.author Омарбекова, Г.И.
dc.contributor.author Сейсенбаева, Г.С.
dc.contributor.author Оңалбай, Б.А.
dc.date.accessioned 2019-03-11T07:51:39Z
dc.date.available 2019-03-11T07:51:39Z
dc.date.issued 2015-09-30
dc.identifier.citation Мəліметтерді сымсыз тарату технологиялары /Г.П.Амочаева, Г.И.Омарбекова, Г.С.Сейсенбаева, Б.А.Оңалбай //Қарағанды универисетінің хабаршысы. ФИЗИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЗИКА.=Bulletin of the Karaganda University. PHYSICS Series.-2015.-№3.-Р.-62-67 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4167
dc.description.abstract Қазіргі заманда мəліметтерді сымсыз тарату қарқынды дамуда. Егер дыбыстық алмасудың барлығына, барлық жерде жəне əрқашанда қажетті екендігі туралы барлығы жеткілікті дəрежеде түсінікті болса, ал мəліметтерді сымсыз тарату туралы жағдай онша түсінікті емес. Мақалада мəліметтерді сымсыз тарату технологияларына шолу жасалған. Сымсыз байланыс технологиясын таңдау бірнеше пара- метрлерді жиынтықты талдауға негізделуі қажет. BlueTooth, Wi-Fi жəне ZigBee технологияларына салыстырмалы сипаттама жүргізілген. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ФИЗИКА Сериясы;№3(79)/2015
dc.subject сымсыз рұқсат ету ru_RU
dc.subject техологиялар ru_RU
dc.subject стандарттар ru_RU
dc.subject желі архитектурасы ru_RU
dc.subject локальді желі ru_RU
dc.title Мəліметтерді сымсыз тарату технологиялары ru_RU
dc.title.alternative Технологии беспроводной передачи данных ru_RU
dc.title.alternative Wireless data transmission technology ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account