Ионданған сəулелерден қорғануға арналған жаңа материалдар

Show simple item record

dc.contributor.author Матаев, М.М.
dc.contributor.author Əбдірайымова, М.Р.
dc.contributor.author Тұрсынова, Ж.И.
dc.contributor.author Батырбекова, Ж.Д.
dc.date.accessioned 2019-03-06T06:14:56Z
dc.date.available 2019-03-06T06:14:56Z
dc.date.issued 2015-06-30
dc.identifier.citation Ионданған сəулелерден қорғануға арналған жаңа материалдар / М.М.Матаев [т.б.] //Қарағанды универисетінің хабаршысы. ХИМИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ХИМИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. CHEMISTRY Series.- 2015. – № 2. – Б.27-30 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4077
dc.description.abstract Мақалада жергілікті топырақ негізінде жаңа композиттік материалдарды синтездеу қарастырылған. Топырақтан тұз қышқылды өңдеу арқылы кеуекті матрица алынды. Силикат кеуектеріне қатты фазалы күйдіру əдісі арқылы бор, қорғасын, висмут иондары енгізілді. Материалдың фазалық құрамы рентгенографиялық жəне электронографиялық əдістермен анықталды. Сапалық талдау нəтижесі синтезделген фаза құрамындағы құрам бөліктердің мөлшері көбейетіндігін көрсетеді. Бұл бастапқы алюмосиликаттың кеуекті құрылысына бор, қорғасын жəне висмут иондарының енгенін дəлелдейді. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ХИМИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ХИМИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. CHEMISTRY Series.;№ 2(78)/ 2015;
dc.subject электрондық микроскопия ru_RU
dc.subject тұз қышқылы ru_RU
dc.subject қатты фазалы өңдеу ru_RU
dc.subject силикаттар ru_RU
dc.subject рентгендік-фазалық анализ ru_RU
dc.subject бор оксиді ru_RU
dc.subject висмут оксиді ru_RU
dc.subject қорғасын оксиді ru_RU
dc.subject радиохимия ru_RU
dc.title Ионданған сəулелерден қорғануға арналған жаңа материалдар ru_RU
dc.title.alternative Новые материалы для защиты от ионизированных лучей ru_RU
dc.title.alternative New materials for protection against the ionized beams ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account