Укрепление национальной безопасности: экономические и правовые аспекты

Show simple item record

dc.contributor.author Аманжолова, Б.А.
dc.contributor.author Амантай, Ж.
dc.contributor.author Тлешов, М.
dc.date.accessioned 2019-03-06T04:37:14Z
dc.date.available 2019-03-06T04:37:14Z
dc.date.issued 2018-11-24
dc.identifier.citation Аманжолова Б.А. Укрепление национальной безопасности: экономические и правовые аспекты/Б.А. Аманжолова, Ж. Амантай,М.Тлешов//Ұлттық құқықтық сананы жаңғырту жағдайындағы Қазақстанның құқықтық жүйесі = Правовая система Казахстана в условиях модернизации национального правосознания = The legal system of Kazakhstan in the conditions of modernization of the national sense of justice: материалы междунар. научно-практич. конф.- Караганда, 23–24 ноября.- 2018.-C.450-454 ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4064
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.subject национальная безопасность ru_RU
dc.subject экономический аспект ru_RU
dc.subject правовой аспект ru_RU
dc.title Укрепление национальной безопасности: экономические и правовые аспекты ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • ҰЛТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕСІ [113]
    Конференция материалдарында Қазақстан Республикасының қазіргі даму сатысындағы интеграциялық үрдістер ауқымындағы ұлттық заңнаманы үйлестірудің мəселелеріне арналған ғылыми мақалалар ұсынылған. Конференция материалдарында қазақстандық заңнама тиімділігінің жалпы теориялық аспектілері мен практикалық мəселелері, сондай-ақ оны құқықтық жүйелердің интеграциясы мен конвергенциясы контекстінде одан əрі жетілдіру жолдары қарастырылады.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account