Фосфонсірке қышқылы жаңғыштықты бəсеңдетуші құрал ретінде

Show simple item record

dc.contributor.author Кенжетаева, С.О.
dc.contributor.author Сəрсембаева, А.Ш.
dc.contributor.author Файзуллина, І.К.
dc.date.accessioned 2019-03-05T10:51:45Z
dc.date.available 2019-03-05T10:51:45Z
dc.date.issued 2015-06-30
dc.identifier.citation Кенжетаева, С.О., Сəрсембаева, А.Ш., Файзуллина, І.К. Фосфонсірке қышқылы жаңғыштықты бəсеңдетуші құрал ретінде / С.О.Кенжетаева, А.Ш.Сəрсембаева, І.К.Файзуллина // Қарағанды универисетінің хабаршысы. ХИМИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ХИМИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. CHEMISTRY Series. - 2015. – № 2. – Б.4-7. ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4057
dc.description.abstract Жаңғыштықты бəсеңдетуші құрал ретінде фосфонсірке қышқылы зерттелді. Зерттеу нəтижесінде фосфонсірке қышқылы антипирендердің 2 тобына, яғни қиын тұтанатын ағаштар алуды қамтамасыз ететін құралдарға жататыны табылды. Фосфонсірке қышқылы ерітіндісінің концентрациясы артқан сайын өрттен сақтау қасиеті де өсетіні анықталды. Ең жоғары антипирендік қасиет фосфонсірке қышқылының концентрациясы 30 % болғанда байқалады. Ерітіндінің концентрациясы одан əрі артқанда массаның жоғалуы тұрақты болады. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ХИМИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ХИМИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. CHEMISTRY Series.;№ 2(78)/2015;
dc.subject антипирендер ru_RU
dc.subject фосфорорганикалық қосылыстар ru_RU
dc.subject фосфиноксидтер ru_RU
dc.subject фосфонсірке қышқылы ru_RU
dc.subject жаңғыштықты бəсеңдетуші ru_RU
dc.title Фосфонсірке қышқылы жаңғыштықты бəсеңдетуші құрал ретінде ru_RU
dc.title.alternative Фосфонуксусная кислота в качестве замедлителя горения ru_RU
dc.title.alternative Phosphonoacetic acid as a flame retardant ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account