Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша қылмысқа қатысушылардың жауаптылығының кейбір сұрақтары

Show simple item record

dc.contributor.author Өзбеков, Д.Ө.
dc.date.accessioned 2019-03-05T07:44:00Z
dc.date.available 2019-03-05T07:44:00Z
dc.date.issued 2018-11-24
dc.identifier.citation Өзбеков Д.Ө. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша қылмысқа қатысушылардың жауаптылығының кейбір сұрақтары/Д.Ө.Өзбеков //Ұлттық құқықтық сананы жаңғырту жағдайындағы Қазақстанның құқықтық жүйесі = Правовая система Казахстана в условиях модернизации национального правосознания = The legal system of Kazakhstan in the conditions of modernization of the national sense of justice: халықарал.ғыл.-тəжір.конф.матер.- Қарағанды, 23-24 қараша.- 2018.- 335-340 б. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz:80//handle/data/4017
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.subject Қылмысқа қатысушы ru_RU
dc.subject Қылмыстық құқық ru_RU
dc.title Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша қылмысқа қатысушылардың жауаптылығының кейбір сұрақтары ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • ҰЛТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕСІ [113]
    Конференция материалдарында Қазақстан Республикасының қазіргі даму сатысындағы интеграциялық үрдістер ауқымындағы ұлттық заңнаманы үйлестірудің мəселелеріне арналған ғылыми мақалалар ұсынылған. Конференция материалдарында қазақстандық заңнама тиімділігінің жалпы теориялық аспектілері мен практикалық мəселелері, сондай-ақ оны құқықтық жүйелердің интеграциясы мен конвергенциясы контекстінде одан əрі жетілдіру жолдары қарастырылады.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account