1930–1941 жылдардағы Кеңес Oдағының халықаралық жағдайы жəне сыртқы саясаты

Show simple item record

dc.contributor.author Адамбек, Б.К.
dc.date.accessioned 2019-02-28T11:35:12Z
dc.date.available 2019-02-28T11:35:12Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Адамбек Б.К. 1930–1941 жылдардағы Кеңес Oдағының халықаралық жағдайы жəне сыртқы саясаты / Б.К. Адамбек //Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих. Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История. Философия=Bulletin of the Karaganda University. History. Philosophy Series.-2016.-№1. С.15-20 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3934
dc.description.abstract Мақалада 1930–1941 жж. Кеңес Одағының халықаралық жағдайы мен сыртқы саясаты зерттелген. Осы кезеңде экономикада белгілі жетістіктерге жеткен КСРО-ның белсенді сыртқы саясат жүргізуіне жағдай қалыптасқаны көрсетілді. Көптеген деректерге сүйеніп, автор Кеңес Одағының 1930–1941 жж. халықаралық аренада агрессиялық саясат жүргізіп, өзіне жаңа территориялар қосып алғанын, фашистік Германиямен 10 жылдық пактіге қол қойып, Еуропаны бөліске салғанын жəне екі державаның осы саясаты II Дүниежүзілік соғыстың басталуына əкеп соққанын дəлелдейді. Осындай саясатқа байланысты Кеңес Одағының экономикасында да өз ерекшелігі байқалды, кеңестік экономикада милитаризациялау қадамдары анық көріне бастады, бұл жағдай КСРО халықтарының əлеуметтік жағдайының нашарлауына əкеп соқты. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Тарих. Философия сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия История. Философия=Bulletin of the Karaganda University. History. Philosophy Series;№1(81)/2016
dc.subject КСРО ru_RU
dc.subject саясат ru_RU
dc.subject АҚШ ru_RU
dc.subject агрессия ru_RU
dc.subject келіссөздер ru_RU
dc.subject пакт ru_RU
dc.subject экспансия ru_RU
dc.subject шарт ru_RU
dc.subject Ұлттар Лигасы ru_RU
dc.subject соғыс ru_RU
dc.title 1930–1941 жылдардағы Кеңес Oдағының халықаралық жағдайы жəне сыртқы саясаты ru_RU
dc.title.alternative Международное положение и внешняя политика Советского Союза в 1930–1941 гг. ru_RU
dc.title.alternative At the beginning of the 1930–1941 years, the international situation and foreign policy of the Soviet Union ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account