Асқын өткізгіш ангармоникалық нанотүйіспелерге сыртқы əлсіз магнит өрісінің əсері туралы

Show simple item record

dc.contributor.author Сергеев, Д.М.
dc.contributor.author Қыдырмағанбетова, А.Ə.
dc.contributor.author Шүңкеев, Қ.Ш.
dc.date.accessioned 2019-02-28T11:28:46Z
dc.date.available 2019-02-28T11:28:46Z
dc.date.issued 2015-03-30
dc.identifier.citation Сергеев Д.М. Асқын өткізгіш ангармоникалық нанотүйіспелерге сыртқы əлсіз магнит өрісінің əсері туралы /Д.М.Сергеев, А.Ə.Қыдырмағанбетова, Қ.Ш.Шүңкеев //Қарағанды универисетінің хабаршысы. ФИЗИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЗИКА.=Bulletin of the Karaganda University. PHYSICS Series.-2015.-№1.-Р.31-36 ru_RU
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3933
dc.description.abstract Мақалада Феррелл-Прейндж теориясы аясында Джозефсон типті асқын өткізгіш ангармоникалық нанотүйіспелерге сыртқы əлсіз магнит өрісінің əсері қарастырылған. Ангармоникалық нанотүйіспелердегі фазалар айырымы x, асқын өткізгіштік ток   s I x жəне магнит өрісінің H x координаталық тəуелділіктері анықталған. Енгізілген ангармонизм параметрі өскенде фазалар айырымын x сипаттайтын шама жылдам төмендейтіндігі, ал магнит өрісінің нанотүйіспеге ену тереңдігі кемитіндігі көрсетілген. Қарастырылып отырған нанотүйіспелер асқын өткізгіш гармоникалық əлсіз байланыстармен салыстырғанда сыртқы əлсіз магнит өрісімен баяу (пассивті) əсер ететіндігі көрсетілген. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Вестник Карагандинского университета. Серия Физика;№1(77)/2015
dc.subject асқын өткізгіш нанотүйіспе ru_RU
dc.subject Джозефсон эффектісі ru_RU
dc.subject асқын өткізгіш ток ангармонизмі ru_RU
dc.subject фазалар айырымы ru_RU
dc.subject əлсіз магнит өрісі ru_RU
dc.title Асқын өткізгіш ангармоникалық нанотүйіспелерге сыртқы əлсіз магнит өрісінің əсері туралы ru_RU
dc.title.alternative О влиянии внешнего слабого магнитного поля на сверхпроводящие ангармонические наноконтакты ru_RU
dc.title.alternative On the influence of an external magnetic field on weak superconducting unharmonic nanocontacts ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account