Тұтынушылар сұранысы экологиялық турөнімді қалыптастыру негізі ретінде

Show simple item record

dc.contributor.author Тлеубердинова, А.Т.
dc.contributor.author Оспанов, Б.Р.
dc.contributor.author Джунисова, А.Т.
dc.date.accessioned 2019-02-27T06:04:11Z
dc.date.available 2019-02-27T06:04:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Тлеубердинова А.Т. Тұтынушылар сұранысы экологиялық турөнімді қалыптастыру негізі ретінде /А.Т. Тлеубердинова, Б.Р. Оспанов, А.Т. Джунисова //Қарағанды университетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика=Bulletin of the Karaganda University. Economy series.-2018.-№2.-Р.55-64 ru_RU
dc.identifier.issn 2518-1998
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3850
dc.description.abstract Сарапшылардың басым бөлігінің пікірлері бойынша, республиканың табиғи əлеуеті мен туристік инфрақұрылымының даму деңгейі қазіргі таңда Қазақстан Республикасының дамуы үшін туризмнің болашағы бар түрі ретінде экологиялық туризмді анықтады. Жұмыс мақсаты — турөнімді құрастыруға қажетті экотуристердің жалпы тұтынушылық қалауын туристік саласы дамыған Еуропа мен Америка елдерін мысал ретінде алып, анықтау. Жұмыс теориялық-эмпирикалық зерттеу болып табылады. Мақалада «экологиялық туризм» түсінігі нақтыланған, оның ерекшеліктері зерттелген. Авторлар экотуризмнің пайда болу тарихына шолу жасаған. Экологиялық туризмге деген сұраныстың артуы себептеріне түсініктеме берген. Қазақстандағы экологиялық туризмнің дамуының өзектілігін негіздеп, маңыздылығын анықтаған. Қазақстандағы экологиялық туризм дамуын ынталандыратын іс- шаралар мысалға келтірілген. Жұмыстың нəтижесі ретінде əртүрлі елдердің экотуристер қалауларына салыстырмалы талдау жасап, туристік қызметтерге деген сұраныстың жалпы сипаттамасын анықтаған. Мақалада тұтынушылардың экологиялық туризмге деген сұранысын талдау бойынша шетелдік тəжірибе қарастырылған. Халықаралық туризм тарихынан алынған экологиялық туризм дамуына кедергі келтіретін мəселелер белгіленген. Авторлар елдегі экотуризмнің дамуын белсендіру бойынша іс-шараларды белгіленген. Зерттеу нəтижелерін қолдану саласы болып туристік индустрия субъектерінің қызметі табылады. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Экономика сериясы;№2(90)/2018
dc.subject экологиялық туризм ru_RU
dc.subject тұтынушылар ru_RU
dc.subject қалаулар ru_RU
dc.subject экотуристер ru_RU
dc.subject жұмсақ» туризм ru_RU
dc.subject «қатаң» туризм ru_RU
dc.subject ұлттық парк ru_RU
dc.subject жаяу туризм ru_RU
dc.subject табиғи туризм ru_RU
dc.subject ерекше қорғалатын аймақтар ru_RU
dc.title Тұтынушылар сұранысы экологиялық турөнімді қалыптастыру негізі ретінде ru_RU
dc.title.alternative Потребительский спрос как основа формирования экологического турпродукта ru_RU
dc.title.alternative Consumer demand as a basis for formation of environmental turproduct ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account