Аймақтың тұрақты дамуын қамтамасыз етуде бизнестің əлеуметтік жауапкершілігінің рөлі

Show simple item record

dc.contributor.author Кунязова, С.К.
dc.contributor.author Каримбергенова, М.К.
dc.contributor.author Фиц, Д.
dc.date.accessioned 2019-02-27T04:37:54Z
dc.date.available 2019-02-27T04:37:54Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Кунязова С.К. Аймақтың тұрақты дамуын қамтамасыз етуде бизнестің əлеуметтік жауапкершілігінің рөлі /С.К. Кунязова, М.К. Каримбергенова, Д. Фиц //Қарағанды университетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика=Bulletin of the Karaganda University. Economy series.-2018.-№2.-Р.21-27 ru_RU
dc.identifier.issn 2518-1998
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3843
dc.description.abstract Мақалада Қазақстан Республикасының халқын əлеуметтік қамтамасыз етудің жəне əлеуметтік қорғаудың жаңа механизмдерін іздеу жəне халықтың өмірінің сапасын сандық жəне сапалық бағалау үшін дамыған елдерде қолжеткізілген нақты өмірлік стандарттарды бағалау қажеттілігі қарастырылды. Авторлар Қазақстан Республикасында 2012–2016 жылдары динамикасында халықтың өмірі сапасының негізгі өлшемдерін қарастырды: тұрғын үй жағдайлары, табыс, жұмыс, білім, денсаулық жəне экология. Əрбір көрсеткіш Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің мəліметтеріне сəйкес ұсынылған жəне ЭЫДҰ елдерінің көрсеткіштерімен салыстырылды. Экономикалық, экологиялық, əлеуметтік құраушы бойынша жеке-жеке тұрақты даму шеңберінде бизнестің əлеуметтік жауапкершілігінің негізгі бағыттары бөлінді. Жұмыскерлердің республикалық бірлестіктері тұлғасында жұмыс берушілердің қоғамдық бірлестіктері атап өтілді. Құқықтық мемлекетте əлеуметтік серіктестіктің маңыздылығы көрсетілді. Қазақстан Республикасында əлеуметтік серіктестік үшін бүтіндік, жүйелілік, ұзақмерзімділік жəне көпдеңгейлі сипат қажет екендігі айтылды. Кез келген бизнес қоғамның материалдық жəне рухани əлеуетінің жоғарылауына ықпал етуі, əрбір индивидтің қабілеттерін жəне дарындарын тəжірибеде жүзеге асыру үшін қолайлы орта құруы жəне қоғам алдында əлеуметтік жауапты қағидаларға негізделуі тиіс екендігі жөнінде қорытынды жасалды. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Экономика сериясы;№2(90)/2018
dc.subject тұрақты даму ru_RU
dc.subject өмір деңгейі ru_RU
dc.subject корпоративтік əлеуметтік жауапкершілік ru_RU
dc.subject бизнестің əлеуметтік жауапкершілігі ru_RU
dc.subject əлеуметтік серіктестік ru_RU
dc.title Аймақтың тұрақты дамуын қамтамасыз етуде бизнестің əлеуметтік жауапкершілігінің рөлі ru_RU
dc.title.alternative Роль социальной ответственности бизнеса в обеспечении устойчивого развития региона ru_RU
dc.title.alternative The role of business social responsibility in the sustainable development of the region ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account