О правовом статусе ребенка по законодательству Республики Казахстан

Show simple item record

dc.contributor.author Жаскайрат, М. Ж.
dc.contributor.author Рахимова, Д.Е.
dc.date.accessioned 2019-02-26T10:06:13Z
dc.date.available 2019-02-26T10:06:13Z
dc.date.issued 2018-11-24
dc.identifier.citation Жаскайрат М. Ж. О правовом статусе ребенка по законодательству Республики Казахстан/М. Ж.Жаскайрат, Д.Е.Рахимова //Ұлттық құқықтық сананы жаңғырту жағдайындағы Қазақстанның құқықтық жүйесі = Правовая система Казахстана в условиях модернизации национального правосознания = The legal system of Kazakhstan in the conditions of modernization of the national sense of justice: материалы междунар. научно-практич. конф.- Караганда, 23–24 ноября.- 2018.-C.344-347 ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3808
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Ұлттық құқықтық сананы жаңғырту жағдайындағы Қазақстанның құқықтық жүйесі = Правовая система Казахстана в условиях модернизации национального правосознания = The legal system of Kazakhstan in the conditions of modernization of the national sense of justice: халықарал. ғыл.-тəжір. конф. материалдары;
dc.subject право ребенка ru_RU
dc.subject Правовой статус ребенка ru_RU
dc.subject законодательство ru_RU
dc.title О правовом статусе ребенка по законодательству Республики Казахстан ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • ҰЛТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕСІ [113]
    Конференция материалдарында Қазақстан Республикасының қазіргі даму сатысындағы интеграциялық үрдістер ауқымындағы ұлттық заңнаманы үйлестірудің мəселелеріне арналған ғылыми мақалалар ұсынылған. Конференция материалдарында қазақстандық заңнама тиімділігінің жалпы теориялық аспектілері мен практикалық мəселелері, сондай-ақ оны құқықтық жүйелердің интеграциясы мен конвергенциясы контекстінде одан əрі жетілдіру жолдары қарастырылады.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account