Өндірістік ортаның факторларының əсері кезіндегі жасушалық метаболизм механизмдерінің өзгеруі

Show simple item record

dc.contributor.author Қойгелдинова, Ш.С.
dc.contributor.author Жүзбаева, Г.Ө.
dc.contributor.author Əкімжанова, К.Т.
dc.date.accessioned 2019-02-26T04:44:03Z
dc.date.available 2019-02-26T04:44:03Z
dc.date.issued 2015-03-30
dc.identifier.citation Қойгелдинова Ш.С. Өндірістік ортаның факторларының əсері кезіндегі жасушалық метаболизм механизмдерінің өзгеруі/Ш.С.Қойгелдинова, Г.Ө.Жүзбаева, К.Т.Əкімжанова//Қарағанды универисетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География.= Bulletin of the Karaganda University. Biology. Medicine. Geography Series.-2015.-№1.-Б. 90-98.
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3771
dc.description.abstract Мақалада өндірістік тозаңдар мен дірілдердің əсерінен бейімдік-компенсаторлық механизмдер мен өзіндік патологияның қалыптасуы кезіндегі жасушалық метаболизмді талдау бойынша əдебиеттік шолу ұсынылған. Ағзадағы еркін-радикалдық үдерістердің реттелуінің бұзылуы, осы үдерістегі оттегінің белсенді түрлерінің рөлі, сонымен қатар биожарғақшалардың маңызды құрылымдық түзілістері болып қана емес, сонымен бірге жасушаның əр түрлі арнайы үдерістерінің маңызды биоэффекторлары, реттеушілері жəне медиаторлары болып табылатын фосфолипидтердің өзгеру тетігіне талдау жасалды. ЛАТ үдерістерінің қарқындылығы дірілдік пневмокониоз ауруының даму қауіптілігінің маркерінің бірі бола алатындығы көрсетілген. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География.= Bulletin of the Karaganda University. Biology. Medicine. Geography Series.;№1(77)/2015
dc.subject кəсіби ru_RU
dc.subject технология ru_RU
dc.subject өндірістік ru_RU
dc.subject еңбек ru_RU
dc.subject тозаң ru_RU
dc.subject шу ru_RU
dc.subject фермент ru_RU
dc.subject липид ru_RU
dc.subject жасуша ru_RU
dc.subject діріл ru_RU
dc.title Өндірістік ортаның факторларының əсері кезіндегі жасушалық метаболизм механизмдерінің өзгеруі ru_RU
dc.title.alternative Изменения механизмов клеточного метаболизма под влиянием факторов производственной среды ru_RU
dc.title.alternative Changes of mechanisms of a cellular metabolism under the influence of factors of the production environment ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account