Оффшорные механизмы в гражданском законодательстве Республики Казахстан

Show simple item record

dc.contributor.author Киздарбекова, А. С.
dc.contributor.author Рысбек, Е.
dc.date.accessioned 2019-02-25T10:52:11Z
dc.date.available 2019-02-25T10:52:11Z
dc.date.issued 2018-11-24
dc.identifier.citation Киздарбекова А. С. Оффшорные механизмы в гражданском законодательстве Республики Казахстан/Киздарбекова А. С., Рысбек Е.//Ұлттық құқықтық сананы жаңғырту жағдайындағы Қазақстанның құқықтық жүйесі = Правовая система Казахстана в условиях модернизации национального правосознания = The legal system of Kazakhstan in the conditions of modernization of the national sense of justice: материалы междунар. научно-практич. конф.- Караганда, 23–24 ноября.- 2018.-C.316-319 ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3750
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Ұлттық құқықтық сананы жаңғырту жағдайындағы Қазақстанның құқықтық жүйесі = Правовая система Казахстана в условиях модернизации национального правосознания = The legal system of Kazakhstan in the conditions of modernization of the national sense of justice: халықарал. ғыл.-тəжір. конф. материалдары;
dc.subject Оффшорная деятельность ru_RU
dc.subject оффшор ru_RU
dc.title Оффшорные механизмы в гражданском законодательстве Республики Казахстан ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • ҰЛТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕСІ [113]
    Конференция материалдарында Қазақстан Республикасының қазіргі даму сатысындағы интеграциялық үрдістер ауқымындағы ұлттық заңнаманы үйлестірудің мəселелеріне арналған ғылыми мақалалар ұсынылған. Конференция материалдарында қазақстандық заңнама тиімділігінің жалпы теориялық аспектілері мен практикалық мəселелері, сондай-ақ оны құқықтық жүйелердің интеграциясы мен конвергенциясы контекстінде одан əрі жетілдіру жолдары қарастырылады.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account