Күнделіктілік тарихы

Show simple item record

dc.contributor.author Мұқанова, А.Н.
dc.date.accessioned 2019-02-25T09:10:09Z
dc.date.available 2019-02-25T09:10:09Z
dc.date.issued 2015-03-30
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3745
dc.description.abstract Мақалада ХХ ғасырдың 60–80 жж. шалғай ауыл тұрғындарының күнделікті өмірін зерттеу мақсаты қойылған. Сонымен қатар зерттеу жұмысын ауыл тұрғындарының жадында сақталған ақпараттар арқылы жүргізу тарихшыға күнделікті тұрмысты біршама толық сезінуге мүмкіндік беретіні атап өтілді. Автор оқырманды ауыл жағдайымен, яғни, табиғи-климаттық орнымен, шаруашылығымен, айналысқан кəсібімен, əлеуметтік құрылымымен, саяси билікпен, өзін-өзі ұстау тəртібімен, дүниетанымымен, неке, жұмыс, қызмет, демалу, күйкі-тірлік, қарым-қатынас жəне т.б. таныстырады. Болашақта ол əр түрлі жастағы ауыл тұрғындарымен өмірді, дінді, ауыз əдебиетін, дəстүрді жəне т.б. қабылдауын, атқаруын, сақтауын зерттеуді қолға алмақ ru_RU
dc.publisher Вестник Карагандинского университета ru_RU
dc.relation.ispartofseries История. Философия
dc.subject күнделіктілік ru_RU
dc.subject күнделікті өмір ru_RU
dc.subject ауыл ru_RU
dc.subject тұрғындар ru_RU
dc.subject қазақ ru_RU
dc.subject ұлт ru_RU
dc.subject мəдениет ru_RU
dc.subject кеңес уақыты ru_RU
dc.subject тұрмыс ru_RU
dc.subject əдіс ru_RU
dc.title Күнделіктілік тарихы ru_RU
dc.title.alternative История повседневности ru_RU
dc.title.alternative History of Everyday Life ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account