Білім беру нарығындағы жарнама

Show simple item record

dc.contributor.author Құнанбаева, Д.А.
dc.date.accessioned 2019-02-22T04:26:08Z
dc.date.available 2019-02-22T04:26:08Z
dc.date.issued 2015-03-30
dc.identifier.citation Құнанбаева Д.А. Білім беру нарығындағы жарнама/Д.А. Құнанбаева//Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series.-2015.-№1.-Б. 112-122.
dc.identifier.issn 0142-0843
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3708
dc.description.abstract Мақалада маркетингтік коммуникация жиынтығындағы маңызды компоненттердің бірден бірі — жарнама, сондай-ақ коммуникация нысандарынан ерекшелігі — оның дөрекі сипаты, ақылылығы жəне тапсырыс берушіні анықтау нақтылығы бар екендігі айтылған. Автордың ҚазХҚжƏТУ Стратегиялық даму мен мониторинг басқарма құрылымындағы коммуникациялық қызмет тəжірибесі көрсетілген. Жарнаманың экономикалық қызмет түрі мен əлеуметтік-мəдени тəртіп түрі ретінде қалыптасуы Қазақстан Республикасында бірнеше тізбектік кезеңдер арқылы есептелген. Бүгінгі таңдағы жарнама өзгешеліктері сараланған, мақсаттардың түрлері жəне жарнама нарығының сегменттері: теледидарлық, бұқаралық ақпарат құралдардағы жарнама, сыртқы жарнама нарығы, радиожарнама, Интернет-жарнама. Негізгі жарнаманың аргументтері бірнеше топқа класификацияланып зерттелген. Жарнаманы таратудағы құралдарды таңдау оның мақсаты мен міндеттерін анықтау негізінде жəне жарнамаға деген бюджетті ескере отырып, жүзеге асырылады. Автормен білім беру мекемесі үшін жарнама кампаниясын əзірлеген кезде нақтылы тізбектілік əрекеттері ұсынылған жəне маркетингтік күнтізбелік жоспар белсенділіктері əзірленген. Жарнаманы беру бағасы жайлы сұрақтар түсіндірілген, оның сауда жəне коммуникативтік нəтижелілігі көрсетілген. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. Экономика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Экономика.= Bulletin of the Karaganda University. Economy Series; № 1(77)/2015
dc.subject жарнама ru_RU
dc.subject білім беру нарығы ru_RU
dc.subject маркетингтік коммуникация ru_RU
dc.subject жарнама нарығының сегменті ru_RU
dc.subject теледидарлық жарнама ru_RU
dc.subject баспа жарнамасы ru_RU
dc.subject сыртқы жарнама ru_RU
dc.subject радиожарнама ru_RU
dc.subject Интернет-жарнама ru_RU
dc.subject жарнамалық дəлелдер ru_RU
dc.subject жарнама кампаниясы ru_RU
dc.subject жоспар ru_RU
dc.subject серпін ru_RU
dc.subject нəтижелілік ru_RU
dc.title Білім беру нарығындағы жарнама ru_RU
dc.title.alternative Реклама на образовательном рынке
dc.title.alternative Advertising in the education market
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account