Араб елдерінің əлеуметтік-саяси дамуындағы ислам факторының рөлі

Show simple item record

dc.contributor.author Курпебаева, Г.К.
dc.date.accessioned 2019-02-20T04:55:30Z
dc.date.available 2019-02-20T04:55:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Курпебаева Г.К. Араб елдерінің əлеуметтік-саяси дамуындағы ислам факторының рөлі /Г.К. Курпебаева //Қарағанды ун-тінің хабаршысы. История. Философия сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия История. Философия =Bulletin of the Karaganda university. History. Philosophy Series.-2018.-№2(90).-P.97-102 ru_RU
dc.identifier.issn 2518-7236
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3681
dc.description.abstract Мақала Таяу Шығыстағы араб елдеріндегі əлеуметтік-саяси үдерістерде исламның рөлін зерттеуге арналған. Сондай-ақ Таяу Шығыс аймағын қамтыған араб төңкерістерінің тарихи себептері мен əлеуметтік-саяси алғышарттары зерттелді. Автор тарихи тұрғыдан араб елдерінің əлеуметтік-саяси жəне идеологиялық дамуына талдау жасады. Сонымен қатар көптеген араб мемлекеттерінің авторитарлық басқару үлгісінен либералды үлгіге өту барысындағы негізгі бағыттары мен үрдістерін зерттеді. Сондай-ақ соңғы жылдарда орын алған маңызды саяси оқиғалар исламның араб елдеріндегі саяси үдерісте алатын ерекше орнын айқындайды деген қорытындыға келді. Бүгінгі таңда ислам əлемдік қоғамдастықтың геосаяси үдерістеріндегі ең маңызды факторлардың бірі болып табылады. Ислам факторы көптеген қазіргі заманғы əлеуметтік-саяси жəне экономикалық мəселелерді реттеу мен шешу жолында ғана емес, сондай-ақ мемлекетаралық қарым-қатынастарға да зор ықпалын тигізіп отыр. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Тарих. Философия сериясы;№2(90)/2018
dc.subject араб елдері ru_RU
dc.subject ислам факторы ru_RU
dc.subject əлеуметтік-саяси даму ru_RU
dc.subject дағдарыс жағдайы ru_RU
dc.subject этникалық жəне діни негіздегі қақтығыстар ru_RU
dc.title Араб елдерінің əлеуметтік-саяси дамуындағы ислам факторының рөлі ru_RU
dc.title.alternative Роль исламского фактора в общественно-политическом развитии арабских стран ru_RU
dc.title.alternative The role of the Islamic factor in the socio-political development of the Arab countries ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account