Правовое регулирование некоммерческих организаций

Show simple item record

dc.contributor.author Киздарбекова, А.С.
dc.contributor.author Бакенов, Е.М.
dc.date.accessioned 2019-02-19T05:35:27Z
dc.date.available 2019-02-19T05:35:27Z
dc.date.issued 2018-11-24
dc.identifier.citation Киздарбекова А.С. Правовое регулирование некоммерческих организаций/ А.С.Киздарбекова, Е.М.Бакенов//Ұлттық құқықтық сананы жаңғырту жағдайындағы Қазақстанның құқықтық жүйесі = Правовая система Казахстана в условиях модернизации национального правосознания = The legal system of Kazakhstan in the conditions of modernization of the national sense of justice: материалы междунар. научно-практич. конф.- Караганда, 23–24 ноября.- 2018.-C.296-300 ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3655
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Изд-во КарГУ ru_RU
dc.relation.ispartofseries Ұлттық құқықтық сананы жаңғырту жағдайындағы Қазақстанның құқықтық жүйесі = Правовая система Казахстана в условиях модернизации национального правосознания = The legal system of Kazakhstan in the conditions of modernization of the national sense of justice: халықарал. ғыл.-тəжір. конф. материалдары;
dc.subject Правовое регулирование ru_RU
dc.subject Некоммерческая организация ru_RU
dc.title Правовое регулирование некоммерческих организаций ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • ҰЛТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕСІ [113]
    Конференция материалдарында Қазақстан Республикасының қазіргі даму сатысындағы интеграциялық үрдістер ауқымындағы ұлттық заңнаманы үйлестірудің мəселелеріне арналған ғылыми мақалалар ұсынылған. Конференция материалдарында қазақстандық заңнама тиімділігінің жалпы теориялық аспектілері мен практикалық мəселелері, сондай-ақ оны құқықтық жүйелердің интеграциясы мен конвергенциясы контекстінде одан əрі жетілдіру жолдары қарастырылады.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account