Заманауи технологияларды көркем мəдениет негізінде қолданудың тиімділігі

Show simple item record

dc.contributor.author Самуратова, Т.К.
dc.date.accessioned 2019-02-16T06:14:11Z
dc.date.available 2019-02-16T06:14:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Самуратова Т.К. Заманауи технологияларды көркем мəдениет негізінде қолданудың тиімділігі /Т.К. Самуратова //Қарағанды университетінің хабаршысы. Педагогика сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Педагогика.=Bulletin of the Karaganda University. Pedagogy series.-2018.-№2.-Р.63-68 ru_RU
dc.identifier.issn 2518-7937
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3647
dc.description.abstract Мақалада «Дизайн» мамандығында заманауи технологияларды білім мазмұнына ендірудің педагогикалық-практикалық негіздері мен жүзеге асырылуы сұрақтары қарастырылды. Жеке тұлғаға бағытталған жағдайында оқыту үрдісінде заманауи технологияларды пайдалануда педагогикалық мақсаттар анықталды. Заманауи технологияларды пайдалана отырып, құрылымына, оқу материалының мазмұнына жəне оқу іс-əрекетін ұйымдастырудың талаптары айқындалды. Мамандық пəндерінің мазмұнында жаңа технологияларды пайдалану базасында көркем мəдениет ерекшеліктеріне назар аударылады. Көркем өнер, көркем мəдениет, көркемдік таным мен шығармашылық білімнің дизайн өнеріндегі мəні ерекшеленді. Инновациялық технологияларды ақпараттық бейіндегі мамандарды даярлау барысында қолдану мүмкіндігі сипатталған. Инновациялық сабақтарды ұйымдастыру əдіс-тəсілдері мазмұндалды. Білім алушылардың көркем мəдениетін қалыптастыруда проблемалық оқыту, апталық, пікір сайыс, дебат, дөңгелек үстел, іскер-ойындар, ақпараттық технологияды қолдануға болады. Сондай-ақ тəжірибелік эксперимент жұмыстарының қорытындысы берілген. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды университетінің хабаршысы. Педагогика сериясы;№2(90)/2018
dc.subject болашақ мамандарын даярлауда ru_RU
dc.subject оқытудың жаңа технологияларын енгізу ru_RU
dc.subject білім беруді ақпараттандыру ru_RU
dc.subject көркем мəдениет ru_RU
dc.subject шығармашылық психология ru_RU
dc.subject инновациялық сабақ ru_RU
dc.title Заманауи технологияларды көркем мəдениет негізінде қолданудың тиімділігі ru_RU
dc.title.alternative Эффективность использования современных технологий на основе художественной культуры ru_RU
dc.title.alternative The efficiency of using the modern technologies on the basis of artistic culture ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account