Этатизм жəне оның заманауи мемлекет дамуына əсері

Show simple item record

dc.contributor.author Серикбаева, С.С.
dc.contributor.author Полева, И.А.
dc.date.accessioned 2019-02-05T06:53:18Z
dc.date.available 2019-02-05T06:53:18Z
dc.date.issued 2018-11-24
dc.identifier.citation Серикбаева С.С. Этатизм жəне оның заманауи мемлекет дамуына əсері/Серикбаева С.С.,Полева И.А.//Ұлттық құқықтық сананы жаңғырту жағдайындағы Қазақстанның құқықтық жүйесі = Правовая система Казахстана в условиях модернизации национального правосознания = The legal system of Kazakhstan in the conditions of modernization of the national sense of justice: халықарал.ғыл.-тəжір.конф.матер.- Қарағанды, 23-24 қараша.- 2018.- 211-214 б. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3563
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.relation.ispartofseries Ұлттық құқықтық сананы жаңғырту жағдайындағы Қазақстанның құқықтық жүйесі = Правовая система Казахстана в условиях модернизации национального правосознания = The legal system of Kazakhstan in the conditions of modernization of the national sense of justice: халықарал. ғыл.-тəжір. конф. материалдары;
dc.subject Этатизм ru_RU
dc.subject Мемлекет ru_RU
dc.subject қоғам ru_RU
dc.title Этатизм жəне оның заманауи мемлекет дамуына əсері ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • ҰЛТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕСІ [113]
    Конференция материалдарында Қазақстан Республикасының қазіргі даму сатысындағы интеграциялық үрдістер ауқымындағы ұлттық заңнаманы үйлестірудің мəселелеріне арналған ғылыми мақалалар ұсынылған. Конференция материалдарында қазақстандық заңнама тиімділігінің жалпы теориялық аспектілері мен практикалық мəселелері, сондай-ақ оны құқықтық жүйелердің интеграциясы мен конвергенциясы контекстінде одан əрі жетілдіру жолдары қарастырылады.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account