Теріскей Алатауындағы дəрілік өсімдіктердің кең таралған қауымдастықтары жəне биоэкологиялық ерекшеліктері

Show simple item record

dc.contributor.author Сапарбаева, Н.А.
dc.date.accessioned 2018-08-28T10:16:32Z
dc.date.available 2018-08-28T10:16:32Z
dc.date.issued 2018-06-30
dc.identifier.citation Сапарбаева Н.А. Теріскей Алатауындағы дəрілік өсімдіктердің кең таралған қауымдастықтары жəне биоэкологиялық ерекшеліктері/Н.А. Сапарбаева//Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Биология. Медицина.География сер.=Вестник Караганд.ун-та=Bulletin of the Karaganda university.-2018.-№2(90).-Б.59-66 ru_RU
dc.identifier.issn 2518-7201
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3401
dc.description.abstract Мақалада Теріскей Алатауындағы дəрілік өсімдіктердің таралуы, өсу ортасы анықталған. Зерттеу ауданында дəрілік өсімдіктердің таралу ерекшеліктері біркелкі таралмағандығы анықталды. Жотаның өсімдіктер жамылғысы жəне ондағы түрлердің таралуы зерттеу ауданының географиялық жағдайына, биіктік белдеулерге, олардың өсу ортасына, экологиялық жағдайларына тікелей байланысты. Мысалы, тауаралық аңғарларда: ағашты, бұталы жəне шөптесін өсімдіктердің көптеген түрлері кездеседі. Зерттеу аймағының дала белдеуінде шалғындық астықтұқымдастар кең таралған. Шалғын түзуші түрлер: Phleum phleoides, Dactylis glomerata, Bromopsis inermis, Elytrigia repens, Аgrostis vinealis, Elymus туысының кейбір түрлері жəне т.б. Нағыз далалы-шалғынды аймақтарының өсімдіктер жамылғысы əртүрлі шөптесін өсімдікті-астықтұқымдасты жəне селеулі-шымды астықтұқымдасты өсімдіктер қауымдастықты сипатқа ие: Stipa capillata, Festuca valesiaca, Helictotrichon desertorum, Koeleria cristatа, сондай-ақ қауымдастыққа Agropyron pectinatum, Ajania fastigiata жəне т.б. Далалық шөптесін өсімдіктерден төмендегідей түрлер кездеседі: Salvia stepposa, Achillea millefolium, Medicago falcata, Potentilla asiatica, Scabiosa isetensis жəне т.б. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия Биология. Медицина. География =Bulletin of the Karaganda university. Biology. Medicine. Geography Series;№2(90)
dc.subject дəрілік өсімдіктер ru_RU
dc.subject шалғынды өсімдіктер ru_RU
dc.subject өсімдіктік алуантүрлігі ru_RU
dc.subject өсімдіктік алуантүрлігі ru_RU
dc.title Теріскей Алатауындағы дəрілік өсімдіктердің кең таралған қауымдастықтары жəне биоэкологиялық ерекшеліктері ru_RU
dc.title.alternative Биоэкологические особенности широко распространенных лекарственных растений хребта Терскей Алатау ru_RU
dc.title.alternative Bioecological features of the widespread medicinal plants of the Terskey Alatau ridge ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account