2(90)/2018-Экономика

2(90)/2018-Экономика

 

<ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3981> Karpenko E.M. The analysis of the level and quality of life of post-soviet countries /E.M. Karpenko, N.S. Perova </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3980> Нарық жағдайында автожол саласын қаржыландырудың халықаралық тəжірибесі /Р.Ж. Калгулова, Т.А. Айыпова, М.Р. Карипова, А.З. Альжанова, В.Н. Боброва</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3979> Ахметжанов Б. Қосымша білім беру мекемелерінде еңбек ақы төлеуді жетілдіру /Б. Ахметжанов, К.Б. Тажибекова, А.А. Шаметова</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3904> Atabayeva A.K. Analysis of the main economic factors and prices on the real estate market in Kazakhstan /A.K. Atabayeva, M.B. Amirkulova, E.Zh. Syzdykova, D.I. Syzdykova </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3903> Есенгельдин Б.С. Нарық жағдайындағы кəсіпорынның инвестициялық тартымдылығын бағалаудың ерекшеліктері /Б.С. Есенгельдин, М.Т. Кантуреев, А.К. Жахметова </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3900> Saginova S.A. Enhancing food security through increased labor productivity of AIC workers /S.A. Saginova </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3899> Абаев А.А. Ұйымдастырушылық əлеует ауылдық аумақтардың дамуын басқарудың құралы ретінде /А.А. Абаев </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3898> Капышева С.К. Анализ и тенденции развития взаимной торговли стран ЕАЭС /С.К. Капышева, М.Ж. Каменова, М.Ж. Турсумбаева </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3896> Youth entrepreneurship in the mechanism of ensuring sustainable economic growth of national economy /Zh.S. Khussainova, G.M. Abauova, Zh.G. Adilova, Zh.M. Zhartay </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3895> Ataniyazov Zh. The implementation features of the personnel policy principles in public administration /Zh. Ataniyazov, A.B. Tasmaganbetov </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3893> Канабекова М.А. Халықаралық инвестицияның мəні жəне Қазақстан Республикасы экономикасындағы рөлі /М.А. Канабекова, А.А. Маденова </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3891> Притворова Т.П. Метод блиц-психограммы в управлении человеческими ресурсами компании /Т.П. Притворова, Б.К. Джазыкбаева, Б.К. Тасбулатова </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3885> Konopyanova G.A. Analysis of indexes of Kazakhstan higher education accessibility /G.A. Konopyanova, Zh.E. Baikenov, Ch.Brauweiler </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3876> Ospanbayev Zh.A. Structural changes in the economy through the prism of macroeconomic indicators On the example of the Republic of Kazakhstan /Zh.A. Ospanbayev, A.M. Myrzakhmetova, D. Celetti </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3875> Lee Sung-Kyu. A model of assessment the effectiveness of innovative growth of Kazakhstan's human resources /Sung-Kyu Lee, A.N. Ramashova </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3872> The main lines of the State programme «Digital Kazakhstan» implementation /T.B. Kazbekov, Е.B. Romanko, А.О. Mussabekova, T.A. Mukashev </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3871> Tasmaganbetov A.B. Contemporary issues of transport logistics development in Republic of Kazakhstan /A.B. Tasmaganbetov, S.Zh. Таsmaganbetova </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3870> Ситенко Д.А. Развитие инновационной экосистемы и инфраструктуры вузов Республики Казахстан /Д.А. Ситенко, А.С. Есенгельдина </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3869> Taipov Т.А. Public support models of agricultural production in the EAEU countries /Т.А. Taipov </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3860> Майдырова А.Б. Подготовка кадров для инновационных предприятий региона как потенциал развития инновационной экономики /А.Б. Майдырова, Л.К. Саналиева </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3857> Спанова Б.К. Функционирование и развитие социальной инфраструктуры сельской местности /Б.К. Спанова </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3854> Aiesheva G.A. Effective import substitution in the market of agro-food products and the development of export potential /G.A. Aiesheva, Z.Kh. Sultanova, G.Aimukhanbetova </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3850> Тлеубердинова А.Т. Тұтынушылар сұранысы экологиялық турөнімді қалыптастыру негізі ретінде /А.Т. Тлеубердинова, Б.Р. Оспанов, А.Т. Джунисова </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3847> К вопросам реализации государственной программы занятости на региональном рынке труда /Ж.Т. Конурбаева, Э.С. Мадиярова, С. Мырзабаева, Э. Караилмазлар </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3846> Mamrayeva D.G. The development of active types of tourism in Kazakhstan: theoretical aspect and practical guidelines* /D.G. Mamrayeva </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3844> The problems of developing restaurant business in Kazakhstan /N.T. Batyrova, G.R. Mombekova, S.K. Yerzhanova, Zh. Huszti </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3843> Кунязова С.К. Аймақтың тұрақты дамуын қамтамасыз етуде бизнестің əлеуметтік жауапкершілігінің рөлі /С.К. Кунязова, М.К. Каримбергенова, Д. Фиц </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3842> Каренов Р.С. Социально-экономическая эффективность дегазации и добычи метана из угольных пластов в Казахстане /Р.С. Каренов </a><br><br>

Recent Submissions

View more