Көркем білім беруді жаңғырту=Модернизация художественного образования

Көркем білім беруді жаңғырту=Модернизация художественного образования

 

<ul> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/10645">Тоқтыбаева Г.С. Қызықты графика тапсырмалары арқылы студенттердің қызығушылығын арттыру, ойлау үрдісін дамыту</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3307">Семенова А.А. Роль дизайнера в формировании средового пространства учебного специализированного заведенияю</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3303">Сухотеплова А.Ф. Современные информационные технологии в обучении черчению</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3299">Салкимбаева С.А. Обучение технике батик в процессе развития творческого потенциала учащихся</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3298">Половец О.И. Использование метода стилизации для развития творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3297">Манабаева А.Ш. Бейнелеу өнері сабағында оқытуды басқару жəне көшбасшылық əдісін қолдану жолдары</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3296">Қыпшақов С.А. Бейнелеу өнері сабағындағы диалогтың маңызы</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3295">Кошкумбаев Қ.Т. Бейнелеу өнері арқылы оқушыларға көркемдік білім берудің маңыздылығы</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3294">Кожиков Ж.А. Акварель жəне сия (тушь) бояуларымен əрлеп бояу(отмывка) тəсілдері</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3293">Кенжебеков Г.Б. Компьютерлік графика өнер ретінде</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3292">Калмаханов М.С. Пейзажная живопись как основа изобразительного искусства в системе художественно-педагогического образования</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3291">Карипбаев Ж.Б.Бейнелеу өнеріндегі көркем шығарманың қалыптасу тарихы</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3290">Золотарева Л.Р. Этика современной рекламы для молодежи</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3287">Золотарева Л.Р. Концепция Эдварда де Боно «шесть шляп мышления»: метод формирования креативного мышления</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3284">Жученко И.А. Использование природы форм в современном дизайне</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3283">Бодиков С.Ж. Жобалау үрдісіндегі сəулеттік пішін жасалуындағы заттық- кеңістік маңызы</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3282">Бодиков С.Ж. Дизайндық өнердің қазақстанда даму үрдісінің ерекшеліктері мен ұлттық дəстүрлердің жақындасу тұстары</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3281">Бахтығалиева Ә.Б. Замануи бейнелеу өнеріндегі көркемдік ерекшеліктер арқылы болашақ ұрпаққа ұлттық тəрбие беру</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3280">Буртибаева А.К. Графикалық дизайнда қаріпті қолданудың кейбір ерекшелітері</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3278">Бодиков С.Ж. Дизайндық білім беру үрдісіндегі ұлттық дəстүрлердің жақындасу тұстары</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3275">Буртибаева А.К. Құрылыс нормалары жəне ережелерін жобалауда қолдану</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3274">Балабеков К.А. История казахского народа в изобразительном искусстве и творчестве современных художников казахстана</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3273">Балкенов Ж.Ш. Болашақ мамандарды өрнек өнерiндегi рухани таным мен заманауи тəсілге даярлау жəне психологиялық тұрғыдан талдау</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3259">Балкенов Ж.Ш. Дизайн өнеріндегі көркемдік іс əрекеттер арқылы образдың қалыптасуы</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3257">Адил Д. Особенности художественной обработки дерева</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3247">Золотарева Л.Р. Концепция диалога культур в контексте современного гуманитарного здания</a><br> <li><a href="http://rep.ksu.kz/handle/data/3250">Адамбекова А.Е. Дизайындық жобалауда ұиымды әдістерді қолдану</a><br>

Recent Submissions

View more