Информационно-коммуникационные технологии: современные тенденции и перспективы развития

Информационно-коммуникационные технологии: современные тенденции и перспективы развития

 

 • Серікбек Қ Жұмысшылардың жұмыс уақытын саусақ таңбасы арқылы сканер құрылғысымен есептеу

 • Жетимекова Г.Ж. Arduino микроконтроллерін пайдаланып робот жасаудың ерекшеліктері

 • Малгелді Ж. ANDROID платформасында мəжілісті басқаруға арналған бағдарламаны құру

 • Чиканкова А. Роль современных информационных технологий в развитии образования

 • Хурлыс А. Семереди теоремасы жəне арифметикалық прогрессиялар жөніндегі мəселелер

 • Хорева Л.В. Подготовка проектов в школе

 • Саттар П. Информатика сабақтарында ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру

 • Казимова Д.А Электронные учебники как один из типологии педагогических программных средств

 • Түсіпбек С.Б. AR технологиясы арқылы мобильді қосымшалар құру

 • Төлеутаева Ұ.Қ. Автокөлік кəсіпорындарда жолаушыларды есепке алу ақпараттық жүйесі

 • Төлеутаева Ұ.Қ. Киіз үйдің геометриямен байланысы

 • Тілеуберген А. Проблемалық оқыту функцияcы

 • Смаилова А.С. Научные принципы и методы применения теории информации в исследовании задач производства

 • Слам А.С. Тау-кен металлургия кешенінің кəсіпорындарында еңбекті қорғайтын ақпараттық жүйені өңдеу жəне дамыту

 • Сарай Ж.С. 3D Max көмегімен объектілерді модельдеу

 • Пляшко Я. Практическое применение теории графов

 • Өмен М. Компьютерлік виртуалды технологиялар

 • Оразғалиева Ш.Е Заманауи сайттарды құруда жаңа технологияларды қолдану

 • Муртазина Д.Н. Методы реализации на языке программирования Javascript

 • Мəлік Т.Н. Инклюзивті білімде робототехнологияны қолданудың бастамасы

 • Куркин А.М. Разработка электронного ресурса по информатике с помощью Аdobe Саptivate

 • Керничный А.В. Асинхронное программирование при сетевом взаимодействии

 • Ибраш Д Оқыту барысындағы есептің классификациясы жəне функциялары

 • Жуков Д.С. Краткое описание на web-проект http://monitoring-ict.kz/

 • Жұмақожаева А.Ғ. «DVD-плеерін таңдау» эксперттік жүйесін құрастыру

 • Жаксылыкова М.И. Научные принципы и методы применения теории информации в исследовании задач производства

 • Ermakova J. Multimedia technologies

 • Ералиев А.Р. Білімді тестілеуге арналған ақпараттық жүйені құру

 • Болатбекова Ф.Б. Сот саласының ақпараттық жүйесін құру

 • Берик А. Темір жол вокзалының диспетчерінің автоматтандырылған жұмыс орнын құру

 • Аманкелді Д.Б. Delphi ортасында тестілеу бағдарламасын құру

 • Аманжол Қ. Дарындылықты анықтау

 • Анисимова В.Е. Электронное учебно-методическое пособие по информатике «программирование в delphi» - инструмент для изучения объектно- ориентированного программирования в школе

 • Абильдин Р.В. Создание программы «тестовик» с использованием языка программирования С#

 • Əділхан Г. Критикалық ойлауда имитациялық модельдеуді пайдалану жəне бағалау критерилері

 • Əбдумүтəліп Ə. Математикалық білім беру cалаcындағы элетивті курcтар

 • Рақымжан А. Робот “Сlean-up“

 • Ергенова М.Е. Преодолевая притяжение, как стремленье ввысь

 • Гылимов Д.Т «Алаш» партиясының құрылғанына 100 жыл

 • Казимова Д.А. Информатиканы оқытуда пəнаралық байланыс арқылы сандық білім беру ресурстарды пайдалану

 • Алибиев Д.Б. активизация научной работы студентов и магистрантов как одно из эффективных средств повышения качества подготовки специалистов

 • Recent Submissions

  View more