Информационно-коммуникационные технологии: современные тенденции и перспективы развития

Информационно-коммуникационные технологии: современные тенденции и перспективы развития

 

<ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3272> Серікбек Қ Жұмысшылардың жұмыс уақытын саусақ таңбасы арқылы сканер құрылғысымен есептеу </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3271> Жетимекова Г.Ж. Arduino микроконтроллерін пайдаланып робот жасаудың ерекшеліктері </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3270> Малгелді Ж. ANDROID платформасында мəжілісті басқаруға арналған бағдарламаны құру </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3267> Чиканкова А. Роль современных информационных технологий в развитии образования </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3256> Хурлыс А. Семереди теоремасы жəне арифметикалық прогрессиялар жөніндегі мəселелер </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3255> Хорева Л.В. Подготовка проектов в школе</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3254> Саттар П. Информатика сабақтарында ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3253> Казимова Д.А Электронные учебники как один из типологии педагогических программных средств </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3252> Түсіпбек С.Б. AR технологиясы арқылы мобильді қосымшалар құру </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3251> Төлеутаева Ұ.Қ. Автокөлік кəсіпорындарда жолаушыларды есепке алу ақпараттық жүйесі </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3249> Төлеутаева Ұ.Қ. Киіз үйдің геометриямен байланысы</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3243> Тілеуберген А. Проблемалық оқыту функцияcы</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3242> Смаилова А.С. Научные принципы и методы применения теории информации в исследовании задач производства</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3241> Слам А.С. Тау-кен металлургия кешенінің кəсіпорындарында еңбекті қорғайтын ақпараттық жүйені өңдеу жəне дамыту </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3240> Сарай Ж.С. 3D Max көмегімен объектілерді модельдеу</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3239> Пляшко Я. Практическое применение теории графов</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3238> Өмен М. Компьютерлік виртуалды технологиялар</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3237> Оразғалиева Ш.Е Заманауи сайттарды құруда жаңа технологияларды қолдану</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3236> Муртазина Д.Н. Методы реализации на языке программирования Javascript</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3230> Мəлік Т.Н. Инклюзивті білімде робототехнологияны қолданудың бастамасы</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3227> Куркин А.М. Разработка электронного ресурса по информатике с помощью Аdobe Саptivate </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3220> Керничный А.В. Асинхронное программирование при сетевом взаимодействии</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3218> Ибраш Д Оқыту барысындағы есептің классификациясы жəне функциялары</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3217> Жуков Д.С. Краткое описание на web-проект http://monitoring-ict.kz/</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3215> Жұмақожаева А.Ғ. «DVD-плеерін таңдау» эксперттік жүйесін құрастыру</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3213> Жаксылыкова М.И. Научные принципы и методы применения теории информации в исследовании задач производства </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3210> Ermakova J. Multimedia technologies</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3203> Ералиев А.Р. Білімді тестілеуге арналған ақпараттық жүйені құру</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3191> Болатбекова Ф.Б. Сот саласының ақпараттық жүйесін құру</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3183> Берик А. Темір жол вокзалының диспетчерінің автоматтандырылған жұмыс орнын құру </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3178> Аманкелді Д.Б. Delphi ортасында тестілеу бағдарламасын құру</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3172> Аманжол Қ. Дарындылықты анықтау</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3166> Анисимова В.Е. Электронное учебно-методическое пособие по информатике «программирование в delphi» - инструмент для изучения объектно- ориентированного программирования в школе</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3160> Абильдин Р.В. Создание программы «тестовик» с использованием языка программирования С# </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3157> Əділхан Г. Критикалық ойлауда имитациялық модельдеуді пайдалану жəне бағалау критерилері</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3156> Əбдумүтəліп Ə. Математикалық білім беру cалаcындағы элетивті курcтар</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3154> Рақымжан А. Робот “Сlean-up“</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3153> Ергенова М.Е. Преодолевая притяжение, как стремленье ввысь </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3152> Гылимов Д.Т «Алаш» партиясының құрылғанына 100 жыл </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3150> Казимова Д.А. Информатиканы оқытуда пəнаралық байланыс арқылы сандық білім беру ресурстарды пайдалану </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3146> Алибиев Д.Б. активизация научной работы студентов и магистрантов как одно из эффективных средств повышения качества подготовки специалистов</a><br><br>

Recent Submissions

View more