Арнайы жəне инклюзивті білім=Специальное и инклюзивное образование=Special and inclusive education

Арнайы жəне инклюзивті білім=Специальное и инклюзивное образование=Special and inclusive education

 

<ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3137> Алшынбекова Г.К. Тьютор в системе инклюзивного образования </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3135> Баймагамбетова Б.К. көру мүмкіндігі шектеулі, ойлау қабілеті төмен балалар үшін саусақ театр ертегісінің маңызы </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3134> Көшербаева А. Көру қабілеті бұзылған балалардын психологиялық педагогикалық ерекшеліктері </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3132> Соколова М.Г. Зависимость когнитивных достижений студентов вуза от уровня готовности ппс к реализации технологии обучения </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3128> Рымханова А.Р. Особенности физического воспитания детей с особыми образовательными потребностями </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3127> Рымханова А.Р. Нетрадиционные методы работы с детьми с особыми образовательными потребностями </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3126> Рымханова А.Р. Известные лица Казахстана с ограниченными возможностями</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3125> Қапият А.Ж. Психолого - педагогические особенности познавательной сферы ребенка с интеллектуальными нарушениями </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3124> Ильясова Б.И Значение информационных компьютерных технологий при обучении географии учащихся с нарушениями зрения </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3123> Ильясова Б.И Музыкотерапия как средство развития слухового восприятия младших школьников с нарушениями слуха </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3122> Заркенова Л.С. Особенности развития детей с ранним детским аутизмом</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3118> Заркенова Л.С. Психикалық дамуы тежелген оқушылардың ойлауын дамытуда ана тілі сабағының алатын орны </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3117> Жетписова Д.М. Тілінде кемістігі бар балаларды оқытудың əдіс тəсілдері </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3114> Байдалиева А.Р. Психолого - педагогические особенности познавательной сферы ребенка с речевыми нарушениями </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3112> Аскарова А.Д. К вопросу об инклюзивном образовании </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3108> Туганбекова К.М. Нарушения речи у детей с задержкой психического развития </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3100> Туганбекова К.М. Көру қабілетті нашар оқушылар мəселесіне байланысты ғылыми əдістемелік əдебиеттерге шолу </a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/3080> Бегежанова Р.К. Кіші мектеп жасындағы церебралды сал ауруына шалдыққан балалармен жұмыс жасау кезіндегі ырғақтық гимнастика элементтерін қолдану</a><br><br>

Recent Submissions

Search DSpace


Browse

My Account

Discover

RSS Feeds

xmlui.Registration_and_indexing.information