Қазіргі жағдайдағы моноқалалар дамуының теориялық негіздері

Show simple item record

dc.contributor.author Мухамедиева, Г.М.
dc.date.accessioned 2018-05-29T09:09:51Z
dc.date.available 2018-05-29T09:09:51Z
dc.date.issued 2018-03-30
dc.identifier.citation Мухамедиева Г.М. Қазіргі жағдайдағы моноқалалар дамуының теориялық негіздері/Г.М. Мухамедиева//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.-2018. №1.Б.153-159. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/3003
dc.description.abstract Мақалада моноқалалардың қазіргі уақытта дамуының теориялық жақтары басты назарға алына отырып, қарастырылған. «Моноқала» ұғымының анықтамасына қатысты əртүрлі елдердің ғылыми көзқарастары кеңінен зерттелген жəне барлық мемлекеттердің бұл түсінікті қалада шоғырланған ірі кəсіпорындармен байланыстыратыны ерекше анықталған. «Моноқала» ұғымы салалық сипатына ғана қарай емес, қаланың өмірлік цикліне байланысты болатындығын ғалымдардың тұжырымдары негізге алына отырып, талданған. Мақалада кеңінен қолданылатын «моноөндірістік» жəне «моноөнеркəсіптік» қала сияқты ұғымдарға қатысты қалалардың жіктемесі сипатталған. Қазақстан Республикасы моноқалаларының қалыптасу мен даму мəселелері экономиканы əртараптандырудағы «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейін бағдарламасында» көрсетілген шараларға сəйкес қарастырылған. Авторлар Қазақстанның моноқалаларын макроөңірлер бойынша төрт бағытта топтастырған: Солтүстік, Орталық Шығыс, Оңтүстік жəне Батыс. Қазақстан Республикасының моноқалалары салалық ерекшеліктеріне орай сыныпталған: халықтың басым көпшілігі жұмыс істейтін салалар жəне қала экономикасында ең басты үлесті алатын салалар. Қазақстан Республикасының моноқалаларының дамуы «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейін бағдарламасы» шеңберінде атқарылып жатқан шаралардың қазіргі таңдағы іске асырылуы талданған. Əлеуметтік-экономикалық факторларды ескере отырып, Қазақстан Республикасының моноқалаларының тұрақты дамуы бойынша нақты ұсыныстар берілген. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.;№ 1(89)/2018
dc.subject моноқала ru_RU
dc.subject кəсіпорын ru_RU
dc.subject сала ru_RU
dc.subject тұрғындар ru_RU
dc.subject макроөңір ru_RU
dc.subject тұрақты даму ru_RU
dc.subject бағдарлама ru_RU
dc.subject əлеуметтік- экономикалық факторлар ru_RU
dc.title Қазіргі жағдайдағы моноқалалар дамуының теориялық негіздері ru_RU
dc.title.alternative Теоретические аспекты развития моногородов в современных условиях ru_RU
dc.title.alternative Theoretical aspects of the development of single-industry towns in modern conditions ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account