Ақпараттық технологияларды қолдану негізіндегі спорттық жекпе-жек түрлерінің əдіснамасын жетілдіру

Show simple item record

dc.contributor.author Сейсенбеков, Е.К.
dc.contributor.author Телахынов, Е.Б.
dc.contributor.author Əшімханов, Ғ.Р.
dc.date.accessioned 2018-05-11T06:22:00Z
dc.date.available 2018-05-11T06:22:00Z
dc.date.issued 2017-12-30
dc.identifier.citation Сейсенбеков Е.К. Ақпараттық технологияларды қолдану негізіндегі спорттық жекпе-жек түрлерінің əдіснамасын жетілдіру/Е.К. Сейсенбеков, Е.Б. Телахынов, Ғ.Р. Əшімханов//Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та=Bulletin of the Karaganda university.-2017.-№4(88).-Б.122-129 ru_RU
dc.identifier.issn 2518-7937
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2863
dc.description.abstract Мақалада спорттың жекпе-жек түрлерінде күш қасиеттерін, координаталық қабілеттіліктерді, буырқанды сезімдік тұрақтылықты жетілдірудің əдістері мен амал-тəсілдері жайлы ақпарат берілген. Авторлар спорттық жекпе-жек түрлерінде ақпараттық технологияларды қолдану негізінде жетілдіру əдістемесі жайлы психологиялық-педагогикалық əдебиеттерге талдау жасаған. Спорттық жекпе-жек түрлерінде өнер көрсететін маманданушы-спортшылардың координаттық қабілеттіліктерінің құрылымы ашып көрсетілген. Жекпе-жек түрлерімен айналысушы спортшылардың жеке тұлғасының психофизиологиялық ерекшеліктері тартымды сипатталған. Жекпе-жек спорт түрлері бойынша оқытушы-бапкерлердің көмегі арқылы оқу-əдістемелік жұмыстарға байланысты іс-құжаттарды ретке келтіруден бастап, ғылыми жаңалықтар мен ақпараттарды алуға, оны өңдеуге жəне енгізуге дейін орындалған жұмыстар ақпараттық технологияларды пайдаланудың негізінде білім алушылардың дене тəрбиесінің əдістемесі жетілдірілді. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия Педагогика=Bulletin of the Karaganda university.Pedagogy Series;№4(88)
dc.subject спорт ru_RU
dc.subject жекпе-жек түрлері ru_RU
dc.subject дене қасиеттері ru_RU
dc.subject ақпараттық технологиялар ru_RU
dc.subject спортшылар ru_RU
dc.subject буырқанды сезімдік тұрақтылық ru_RU
dc.title Ақпараттық технологияларды қолдану негізіндегі спорттық жекпе-жек түрлерінің əдіснамасын жетілдіру ru_RU
dc.title.alternative Совершенствование методологии видов спортивных единоборств на основе применения информационных технологий ru_RU
dc.title.alternative Perfection of the methodology of the types of martial arts based on the use of information technology ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account