Сапа функциясының таралуы əдісін университеттердегі білім беру сапасын көтеру үшін қолдану

Show simple item record

dc.contributor.author Келесбаев, Д.Н.
dc.date.accessioned 2018-05-11T05:21:32Z
dc.date.available 2018-05-11T05:21:32Z
dc.date.issued 2017-12-30
dc.identifier.citation Келесбаев Д.Н. Сапа функциясының таралуы əдісін университеттердегі білім беру сапасын көтеру үшін қолдану/Д.Н. Келесбаев//Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та=Bulletin of the Karaganda university.-2017.-№4(88).-Б.108-116 ru_RU
dc.identifier.issn 2518-7937
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2859
dc.description.abstract Білім беру жұмыстарының сапасын жақсарту жəне жетілдіру, барлық салалардағы сияқты, білім беру жүйесінде де ең маңызды мəселелердің бірі болып табылады. Халықаралық дəрежедегі білім беру сапасының көрсеткіштерімен салыстырғанда, Қазақстан Республикасының білім беру сапасын жақсарту мен арттыру жолында күрделі жол жүру керек екені анық. Сондықтан бұл зерттеу жұмысымызда Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі негізгі мəселе болып отырған сапа мəселесін жетілдіру мен арттыру, бұл салада жəне бұл мақсатта жасалған ғылыми-зерттеу жұмыстарына жəрдемші болу əрі бұл мəселенің шешуіне зор үлес қосу мақсатында білім беру жүйесін бір бүтін жүйе ретінде қарастыратын жүйелі бір сапаны жақсарту əдісі ретінде сапа функциясының таралуы (СФТ) əдісі қолға алынды. Сонымен қатар осы жұмыс арқылы СФТ əдісінің университеттерде дұрыс жүзеге асуы үшін қажетті түсініктердің өзгертілуіне жəне құрылатын жиынтық сапа мəдениетінің əкелетін пайдаларына назар аударылған. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия Педагогика=Bulletin of the Karaganda university.Pedagogy Series;№4(88)
dc.subject білім ru_RU
dc.subject қызмет ru_RU
dc.subject сапа ru_RU
dc.subject университет ru_RU
dc.subject сапалық көрсеткіштер ru_RU
dc.subject білім беру қызметі ru_RU
dc.subject білім беру сапасы ru_RU
dc.subject сапа үйі ru_RU
dc.subject матрицалар ru_RU
dc.subject СФТ ru_RU
dc.title Сапа функциясының таралуы əдісін университеттердегі білім беру сапасын көтеру үшін қолдану ru_RU
dc.title.alternative Использование метода развертывания функции качества для повышения качества образования в университетах ru_RU
dc.title.alternative Using the method of deploying the quality function to improve the quality of education in universities ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account