Mетаболизмдік синдромы бар пациенттерде сарысу нейроспецификалық маркерлердің концентрациясының өзгеруі

Show simple item record

dc.contributor.author Кадырова, И.А.
dc.contributor.author Лепесбаева, Г.А.
dc.contributor.author Рыспаева, Г.К.
dc.date.accessioned 2018-05-10T03:54:14Z
dc.date.available 2018-05-10T03:54:14Z
dc.date.issued 2018-03-30
dc.identifier.citation Кадырова И.А. Mетаболизмдік синдромы бар пациенттерде сарысу нейроспецификалық маркерлердің концентрациясының өзгеруі/И.А. Кадырова, Г.А. Лепесбаева, Г.К. Рыспаева//Қарағанды универисетінің хабаршысы. БИОЛОГИЯ. МЕДИЦИНА. ГЕОГРАФИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия БИОЛОГИЯ. МЕДИЦИНА. ГЕОГРАФИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. BIOLOGY. MEDICINE. GEOGRAPHY Series.-2018.№1.Б.73-81. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2832
dc.description.abstract Метаболизмдік синдром науқастың метаболизмдік жəне физиологиялық мəртебесін өзгертетін кешендік жағдай болып табылады. Мұндай патология кезінде келесі өзгерістер байқалады: гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, артериялық гипертензия, гипергликемия жəне инсулинорезистенттілік. Бұл өзгерістердің пайда болуын абдоминалды май басу қоздырады. Метаболизмдік синдром: жүректің ишемиялық аурулары, атеросклероз, ми қан айналмының жіті бұзылыстары, сонымен қатар ишемиялық инсульт сияқты жүрек-қантамыр ауруларын дамытушы қауіптілік факторы болып саналады. Ми қанайналымының жіті бұзылысы ғаламдық медициналық жəне əлеуметтік мəселе болып табылады, себебі көп жағдайда науқастарды өлімге жəне салдануға алып келеді. Ми қан айналымының жіті бұзылыстарының ішінде ишемиялық инсульт 80 пайызды құрайды. Медицина мен медициналық-биологиялық ғылымдардың маңызды міндеті болып емдеудің жаңа əдістері, ишемиялық инсульттерді алдын алу жəне ерте диагностикалау болып табылады. Мақала авторларымен нейроспецификалық маркерлердің концентрациясының өзгерісі туралы мəліметтер алынды: нейронспецификалық енолазаның, глиальді фибриллярлы қышқыл протеиннің жəне метаболизмдік синдромы бар науқастарда матриксті металлопротеиназаның. Зерттеу нəтижелері метаболизмдік синдромы бар науқастарда бас ми нейрондарының симптомсыз зақымдалу болуын болжауға мүмкіндік береді. Бұл ақпарат нейроналды дисфункциялардың жəне ишемиялық түр бойынша ми қанайналымының жіті бұзылысы дамуы предикторының ерте маркері ретінде қолданыла алады. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. БИОЛОГИЯ. МЕДИЦИНА. ГЕОГРАФИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия БИОЛОГИЯ. МЕДИЦИНА. ГЕОГРАФИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. BIOLOGY. MEDICINE. GEOGRAPHY Series.;№ 1(89)/2018
dc.subject метаболикалық синдром ru_RU
dc.subject ишемиялық инсульт ru_RU
dc.subject нейроспецификалық маркерлер ru_RU
dc.subject NSE ru_RU
dc.subject GFAP ru_RU
dc.subject MMP-9 ru_RU
dc.subject фермент иммуноталдауы ru_RU
dc.subject ишемиялар ru_RU
dc.subject нейрондар ru_RU
dc.subject медицина ru_RU
dc.title Mетаболизмдік синдромы бар пациенттерде сарысу нейроспецификалық маркерлердің концентрациясының өзгеруі ru_RU
dc.title.alternative Вариации концентраций нейроспецифических маркеров у пациентов с метаболическим синдромом ru_RU
dc.title.alternative Variations of neuron specific markers’ concentrations in patients with metabolic syndrome ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account