Курстан кейінгі əдістемелік сүйемелдеу мұғалімдердің үздіксіз кəсіби даму компоненті ретінде

Show simple item record

dc.contributor.author Жетписбаева, М.А.
dc.contributor.author Бектыбаева, Г.Ш.
dc.contributor.author Ермаганбетова, Ф.А.
dc.date.accessioned 2018-04-24T10:36:47Z
dc.date.available 2018-04-24T10:36:47Z
dc.date.issued 2017-12-30
dc.identifier.citation Жетписбаева М.А. Курстан кейінгі əдістемелік сүйемелдеу мұғалімдердің үздіксіз кəсіби даму компоненті ретінде/М.А. Жетписбаева, Г.Ш. Бектыбаева, Ф.А. Ермаганбетова//Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та=Bulletin of the Karaganda university.-2017.-№4(88).-Б.70-76 ru_RU
dc.identifier.issn 2518-7937
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2708
dc.description.abstract Мақалада «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Қарағанды облысы бойынша ПҚ БАИ Қазақстан Республикасы Педагог-қызметкерлерінің үшінші (базалық) деңгейі жəне «Тиімді оқыту» біліктілікті арттыру бағдарламалары бойынша курстан өткен сертификатталған мұғалімдерге курстан кейінгі əдістемелік қолдау көрсету тəсілдері берілген. Үдерістің жүйелілігіне бағытталған курстан кейінгі компоненттер қарастырылды: кəсіби дамудың басымдылықтары мен мақсаттарын зерделеу, тəжірибені бақылау, проблемалық аймақтарды анықтау, мұғалімнің практикасында өзгеру үрдістері туралы рефлексия, жоспарлауды сүйемелдеу, анықталған кəсіби қиындықтарды еңсеру бойынша əдістемелік қызмет үшін ұсыныстар енгізу жəне сертификатталған мұғалімдерді оқыту мен оқуда табысты тəжірибесін танымал ету. Сертификатталған мұғалімдердің сабағын бақылаудың таратылған нəтижесі жəне одан əрі кəсіби дамыту мен болашағын анықтау мақсатында бірлескен тəжірибесіне талдау жасалған. Мұғалім тəжірибесі дамуының үздіксіздігін қамтамасыз ететін жəне педагогтың тəжірибесін табысты таратудың мүмкіндік бағыттары сипатталған. Мақалада ұсынылған тəсілдер сертификатталған мұғалімдердің кəсіби дамуын орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында курстан кейінгі қолдаудың жүйелілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. ru_RU
dc.language.iso en ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия Педагогика=Bulletin of the Karaganda university.Pedagogy Series;№4(88)
dc.subject біліктілікті арттыру ru_RU
dc.subject мұғалімнің кəсіби дамуы ru_RU
dc.subject курстан кейінгі қолдау ru_RU
dc.subject оқыту мен оқу тəжірибесінің өзгеруі ru_RU
dc.title Курстан кейінгі əдістемелік сүйемелдеу мұғалімдердің үздіксіз кəсіби даму компоненті ретінде ru_RU
dc.title.alternative Посткурсовое методическое сопровождение как компонент непрерывного профессионального развития учителей ru_RU
dc.title.alternative Post-course methodical support as a component of continuous professional development of teachers ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account