Қазіргі көркем білім беру саласында көне мəдениеттегі бейнелеу өнерінің танымдық ролін оқытудың маңызы

Show simple item record

dc.contributor.author Резин, Ж.Ш.
dc.date.accessioned 2018-04-19T04:58:55Z
dc.date.available 2018-04-19T04:58:55Z
dc.date.issued 2017-09-29
dc.identifier.citation Резин Ж.Ш. Қазіргі көркем білім беру саласында көне мəдениеттегі бейнелеу өнерінің танымдық ролін оқытудың маңызы/Ж.Ш. Резин//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ПЕДАГОГИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ПЕДАГОГИКА.=Bulletin of the Karaganda University. PEDAGOGY Series.-2017. №3.Б.118-124. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2632
dc.description.abstract Мақалада ұлттың ілкідегі бейнелеу өнеріндегі таңба-рəміздерді қолдану қазіргі дизайн өнеріндегі үрдісі жəне жарнама саласында да ұлттық, əлеуметтік ерекшеліктерді сауатты бұрмаламай қолдануды көркем білім беру саласында оқытудың маңызы қарастырылды. Ұлттық мəдениет пен өнерді оқып үйренуде бағдар боларлық деп саналатын кейбір ұсыныстар ортаға ұсынылды. Адамзат қоғамындағы əлемнің көркем бейнесінің ерекше маңыздылығы талданды. Бейнелеу өнерінің, ілкі мəдениеттегі əлемнің көркем бейнесін құндылық тұрғысынан танудағы ролі айтылды. Білім алушыларға, зерттеу жұмыстары үшін əлемді көркем бейнелеу ұғымы туралы мағлұматтар беріледі. Ескі уақыттағы көркем өнердің болмыстың шартты көшірмесі екендігі дəйектелді. Еліміздің қазіргі көркем өнерінің ізденіс пен қайта түлеу үстіндегі үрдісі сараланды. Заманауи қоғамдық жүйенің талабына сай көркем өнерде дəстүрді сақтап қолданудың өзектілігі сөз болды. Əлемнің көркем бейнесінің бейсаналық деңгейдегі қорғаушы тетігі болатыны турасында жəне оның психологиялық қорғаныс қызметін атқаратыны мəлімделді. Ізденушілер мен жалпы шығармашыл жастардың ескерткіштер мен мəдени көріністерді зерттеудегі көкейкестілігінің маңызы өнертану ғылымының болашағына əсері баяндалды. Зерттеу үрдісінде жəне оқыту барысында бейнелеу мəтіндерін пайдалану, фольклорға қарағандағы алғашқы түрінде сақталғандығы үшін сауатты талдап дұрыс қолдануға болатыны жайлы қорытынды жасалды. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ПЕДАГОГИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ПЕДАГОГИКА.=Bulletin of the Karaganda University. PEDAGOGY Series.;№ 3(87)/2017
dc.subject көркем бейне ru_RU
dc.subject көркем өнер ru_RU
dc.subject студент ru_RU
dc.subject ізденіс ru_RU
dc.subject таным ru_RU
dc.subject қоғам ru_RU
dc.subject сана ru_RU
dc.subject таңба ru_RU
dc.subject көркем білім ru_RU
dc.subject зерттеу ru_RU
dc.title Қазіргі көркем білім беру саласында көне мəдениеттегі бейнелеу өнерінің танымдық ролін оқытудың маңызы ru_RU
dc.title.alternative Значение познавательной роли изобразительного искусства в древней культуре в современном художественном образовании ru_RU
dc.title.alternative The importance of the cognitive role of the fine arts in the ancient culture of contemporary art education ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account