Ежелгі түркілердің дүниетанымы — «Мəңгілік Ел» мемлекеттік идеологиясының негізі

Show simple item record

dc.contributor.author Смағұлов, Н.Б.
dc.contributor.author Ташағыл, А.
dc.date.accessioned 2018-04-18T05:40:21Z
dc.date.available 2018-04-18T05:40:21Z
dc.date.issued 2017-12-30
dc.identifier.citation Смағұлов Н.Б. Ежелгі түркілердің дүниетанымы — «Мəңгілік Ел» мемлекеттік идеологиясының негізі/Н.Б. Смагулов, А. Ташагыл//Қарағанды ун-тінің хабаршысы. История. Философия сер.=Вестник Караганд.ун-та=Bulletin of the Karaganda university.-2017.-№4(88).-Б.40-50 ru_RU
dc.identifier.issn 2518-7236
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2604
dc.description.abstract Мақалада түркілердің дүниетанымдық көзқарасын талдау арқылы ғылыми тұжырымдар жасалған. Авторлар Түркі қағанатының құрылу қарсаңында мемлекеттің қалыптасуы мен дамуы үшін қажетті құрылым ретінде діни-идеологиялық жəне əлемді тануы жөнінде өздерінің көзқарасы болған деген пікірге тоқталған. Түркілердің дəстүрлі дүниетаным жүйесі Тəңірі, Жер-Су, Ұмай, Құт деген негізгі ұғымдардан тұратынына басты назар аударған. Осы ұғымдарға жеке-жеке тоқталып, ғылыми сараптамалық талдаулар жасай отырып, алдарына қойған мақсат-міндетін айқындаған. Ежелгі түркілердің дəстүрлі дүниетанымы мен наным-сенімдері туралы зерттеу жүргізген ғалымдардың еңбектеріне талдау жасай отырып, олар тек бір Тəңірге табынғанын атап көрсетеді. Авторлар түркілердің қоршаған ортаға, табиғатқа құрметпен қарауы олардың күнделікті тұрмыс-тіршілігінің ажырамас бөлігі болған деген ғылыми ойды нақты дəлелдермен көрсеткен. Қорытындысында ежелгі түркілердің дүниетанымының олардың мемлекеттік идеологиясының негізі болған деген ғылыми пікірді айтады. Ежелгі түркілердің «Мəңгілік Ел» мемлекеттік идеологиясының мақсаты жат жерлік идеяларға қарсы тосқауыл болғанын дəлелдеген. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды ун-тінің хабаршысы. История. Философия сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия История. Философия =Bulletin of the Karaganda university. History. Philosophy Series;№4(88)
dc.subject Тəңірі ru_RU
dc.subject Жер-Су ru_RU
dc.subject Ұмай-ана ru_RU
dc.subject Құт ru_RU
dc.subject қаған ru_RU
dc.subject Мəңгілік Ел ru_RU
dc.subject Өтүкен ru_RU
dc.subject Ұлы дала ru_RU
dc.subject Түрік қағанаты ru_RU
dc.subject орхон-енисей ru_RU
dc.subject идеология ru_RU
dc.title Ежелгі түркілердің дүниетанымы — «Мəңгілік Ел» мемлекеттік идеологиясының негізі ru_RU
dc.title.alternative Мировоззрение древних тюрков — основа государственной идеологии «Мəңгілік Ел» ru_RU
dc.title.alternative The world view of ankinet Tyurkes — the basis of the stаte ideology «Mangilik El» ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account