Скиптің қозғалысын камтамасыз ету үшін бағыттаыш қондырғылардағы электрмагниттердің полярлығын қосу сұлбааларын жасау

Show simple item record

dc.contributor.author Айкеева, А.А.
dc.contributor.author Маханов, К.М.
dc.contributor.author Танскожанова, А.Р.
dc.contributor.author Аюбекова, А.Е.
dc.contributor.author Каппар, С.С.
dc.contributor.author Изимов, С.А.
dc.date.accessioned 2018-04-07T06:34:32Z
dc.date.available 2018-04-07T06:34:32Z
dc.date.issued 2016-12-30
dc.identifier.citation Скиптің қозғалысын камтамасыз ету үшін бағыттаыш қондырғылардағы электрмагниттердің полярлығын қосу сұлбааларын жасау/А.А. Айкеева [ж.б.]//Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Физика сер.=Вестник Караганд.ун-та=Bulletin of the Karaganda university.-2016.-№4(84).-Б.45-50 ru_RU
dc.identifier.issn 2518-7198
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2501
dc.description.abstract Мақала электрмагнитті көтергіш қондырғысының басқару жүйесін жасауға бағытталған. Мұндай жүйені жасау үшін электрмагниттердің полюстерін автоматты түрде алмастырып қосатын жүйені əзірлеу қажет. Эксперименттерді алдын ала жүргізу үшін левитациялық жүйенің эксперименттік моделі жасалды. Atmega328 микроконтроллері негізінде Arduino UNO платформасы таңдалып алынды. Сонымен қатар авторлар L293D драйвердің сипаттамасын келтіріп, микросұлбаның құрылымына кіретін драйверрдің жұмыс ұстанымын қарастырған ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Физика сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия Физика=Bulletin of the Karaganda university. Physics Series;№4(84)
dc.subject электрмагнитті көтергіш қондырғы, ru_RU
dc.subject микроконтроллер ru_RU
dc.subject КТ805 сериялы транзистор ru_RU
dc.subject L293D микросхеманың драйвері ru_RU
dc.title Скиптің қозғалысын камтамасыз ету үшін бағыттаыш қондырғылардағы электрмагниттердің полярлығын қосу сұлбааларын жасау ru_RU
dc.title.alternative Разработка схемы переключения полярности электромагнитов в направляющих устройствах для обеспечения движения скипа ru_RU
dc.title.alternative Development of polarity electromagnets switching circuit in the directing devices for ensuring skip motion ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account