Əлеуметтік инфрақұрылымның тұрақты даму механизмдері

Show simple item record

dc.contributor.author Тылл, Л.
dc.contributor.author Есенгельдин, Б.С.
dc.contributor.author Мухамедиева, Г.М.
dc.date.accessioned 2018-03-14T04:25:04Z
dc.date.available 2018-03-14T04:25:04Z
dc.date.issued 2016-12-30
dc.identifier.citation Тылл Л. Əлеуметтік инфрақұрылымның тұрақты даму механизмдері/Л. Тылл, Б.С. Есенгельдин, Г.М. Мухамедиева//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.-2016. №4. Б.86-91. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2429
dc.description.abstract Мақалада мемлекеттің əлеуметтік саласының құрамдас бөлігі болып табылатын əлеуметтік инфрақұрылым дамуының теориялық негіздері зерттелген. Авторлар əлеуметтік инфрақұрылым қызметтерін топтастырған. Əлеуметтік инфрақұрылымның тұрақты дамуын қоғамның экономикалық заңдылықтарына, əлеуметтік үдерістерге жəне адам өмірінің нақты жағдайына орай қарастырған. Елдің əлеуметтік инфрақұрылымының тұрақты даму механизмінің теориялық-əдістемелік жəне əдістемелі-тəжірибелік негіздері ашылған. Сонымен қатар əлеуметтік инфрақұрылымның негізгі бағыттары жəне оның тұрғындардың өмір сүру сапасын жетілдіруге əсері анықталған. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.;№ 4(86)/2016
dc.subject инфрақұрылым ru_RU
dc.subject əлеуметтік инфрақұрылым ru_RU
dc.subject механизм ru_RU
dc.subject тұрғындар ru_RU
dc.subject тұрақты даму ru_RU
dc.subject біліктілік деңгейі ru_RU
dc.subject іскерлік орта ru_RU
dc.title Əлеуметтік инфрақұрылымның тұрақты даму механизмдері ru_RU
dc.title.alternative Механизмы устойчивого развития социальной инфраструктуры ru_RU
dc.title.alternative Sustainable Development Mechanisms of social infrastructure ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account