Browsing 3(87)/2017-Филология by Issue Date

Browsing 3(87)/2017-Филология by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Шевлякова, Л.Р. (KSU Publ., 2017-09-29)
  В статье проведен скрупулезный анализ художественных текстов, входящих в книгу «Сквозная ли- ния». С учетом имеющихся в литературоведении теоретических трудов по лирической и прозаической циклизации автор статьи детально ...
 • Althonayan, A.; Zhunussova, A.; Shaldybayeva, D.; Zharylgapov, Zh.; Kapasheva, Zh. (KSU Publ., 2017-09-29)
  This article examines some aspects of critical thinking by analyzing the greatest work of Abay Kunanbayev — «Books of Words». Deep in content «Words of edification» reflect all the wealth of the spiritual culture of the ...
 • Toleubayeva, K.A. (KSU Publ., 2017-09-29)
  Style of the writer and feature of hero’s image from different sides are considered in the article. At the same time there are considered works by Abish Kekilbayev, Taken Alimkulov, Dukenbay Doszhanov representing scientifically ...
 • Нəукенұлы, Б.; Жумагелдин, Ж.Ш. (KSU Publ., 2017-09-29)
  Мақалада қазіргі қазақ əдебиетінде өзіндік орны бар ақын-жазушы Серік Сағынтайдың əңгімелерінің өзектілігі сөз болды. Тарих пен əдебиет тақырыбын негізге алған қаламгердің шығармашылық зертханасы жан-жақты сөз бола отырып, ...
 • Такиров, С.У.; Жумагелдин, Ж.Ш. (KSU Publ., 2017-09-29)
  Мақалада бүгінде қазақ сөз өнерінің асыл арнасын құрап отырған шетел қазақ əдебиетінің даму барысы мен зерттелу үрдісі қарастырылды. Атамекеннен тыс жерлерде ғұмыр кешіп жатқан қандастардың əдеби-мəдени жетістіктерінің ...
 • Amanbayeva, G.Yu. (KSU Publ., 2017-09-29)
  The article analyzes the processes of functioning of the Russian language in the modern geopolitical space of the former Soviet States and Eastern Europe. A key thesis of the article is a provision on the need to preserve the ...
 • Уаң жи шияң; Пу хоңиаң (KSU Publ., 2017-09-29)
  «Фоулсон сага» мен «Қобыланды батыр» жыры герман текті халықтар мен қазақ халқының уəкілдік сипатқа ие эпостық жырлары болып саналады. Мақала авторлары бұдан бұрынғы зерттеулерде онша көп сөз бола қоймаған əйелдер образын ...
 • Қазанбаева, А.З. (KSU Publ., 2017-09-29)
  Мақалада қазақ тіліндегі этномəдени лексиканың батырлар жырындағы қолданысы қарастырылған. Тіл этностың бүкіл рухани, мəдени байлығының негізгі көрсеткіші болып табылатындығы жəне ұлт тіліндегі этномəдени лексика ұрпақтан ...
 • Azharbekova, E.N. (KSU Publ., 2017-09-29)
  This article considered ways of transfer of definite/indefinite meanings in Russian, Turkic linguistics. The author of article proves definite/indefinite category inherent in the Russian linguistics as well as Turkic ...
 • Rakhimov, B.S.; Rustemova, Zh.A. (KSU Publ., 2017-09-29)
  The proposed article deals with the static and dynamic properties of the categories of space and time of the epic picture of the world of the Kazakh people. The authors for the first time set the task of determining the ...

Search DSpace


Browse

My Account