Көне жəне қазіргі түркі тілдеріндегі лексикалық сабақтастық

Show simple item record

dc.contributor.author Бидола, П.
dc.contributor.author Тұрсынова, М.
dc.date.accessioned 2018-03-01T06:56:52Z
dc.date.available 2018-03-01T06:56:52Z
dc.date.issued 2016-12-30
dc.identifier.citation Бидола П. Көне жəне қазіргі түркі тілдеріндегі лексикалық сабақтастық/П. Бидола, М. Турсунова//Қарағанды универисетінің хабаршысы. Филология Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия Филология.= Bulletin of the Karaganda University. Philology Series.-2016.-№4.-Б. 8-13. ru_RU
dc.identifier.issn 2518-198Х
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2360
dc.description.abstract Мақалада тарихи-салыстырмалы зерттеу арқылы қазақ тіліндегі кейбір атаулардың басқа түркі тілдеріндегі қолданысына талдау жасалған. Зерттеу барысында аталған сөздердің көне түркі тіліндегі қолданысы, этимологиясы сөз болып, қазіргі түркі тілдеріндегі нұсқаларымен салыстырылған. Көне түркілік қолданысының кей түркі тілдерімен ортақтығы, тілдің дамуына қатысты өзгеріске түскен тілдердегі көрінісі мысалдармен дəлелденген. Əр сөздің қазақ тіліндегі қолданысы жеке қарастырылып, жалпы түркі тілдеріндегі ортақтықтары мен ерекшеліктері көне түркі жəне қазіргі түркі тілдерінің этимологиялық сөздіктері, зерттеу еңбектері негізінде сараланған. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Филология сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия Филология=Bulletin of the Karaganda university. Philology Series;№4(84)/2016
dc.subject салыстырмалы-тарихи зерттеу ru_RU
dc.subject түркі тілдерінің салыстырмалы лексикасы ru_RU
dc.subject түркі тілдеріне ортақ атаулар ru_RU
dc.subject көне түркі тілі ru_RU
dc.title Көне жəне қазіргі түркі тілдеріндегі лексикалық сабақтастық ru_RU
dc.title.alternative Лексическое созвучие древних и современных тюркских языков ru_RU
dc.title.alternative Lexical harmony of ancient and modern Turkic languages ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account