Халықтың өмір сапасы көрсеткіштерін қамтамасыз етудегі əлеуметтік сақтандыру ролі

Show simple item record

dc.contributor.author Комекбаева, Л.С.
dc.contributor.author Серикова, Г.С.
dc.contributor.author Кудайбергенова, С.К.
dc.date.accessioned 2018-02-26T04:12:51Z
dc.date.available 2018-02-26T04:12:51Z
dc.date.issued 2017-06-30
dc.identifier.citation Комекбаева Л.С. Халықтың өмір сапасы көрсеткіштерін қамтамасыз етудегі əлеуметтік сақтандыру ролі/Л.С. Комекбаева, Г.С. Серикова, С.К. Кудайбергенова//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.-2017. №2 Б.204-211. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2331
dc.description.abstract Қазіргі жағдайларда міндетті əлеуметтік сақтандыру жүйесі Қазақстанда жүргізіліп жатқан əлеуметтік-экономикалық реформалардың аса маңызды жəне қажетті элементіне айналды. Осыған байланысты өңірді экономикалық, əлеуметтік дамытудың құралы ретінде міндетті əлеуметтік сақтандыру жүйесін ұйымдастыру мен оның жұмыс істеуінің теориялық-əдіснамалық негіздерін зерттеу аса өзекті бола түседі. Қазақстан Республикасының барлық облыстарында жүргізілген «Халықтың өмір сапасын» бір жолғы зерттеу нəтижелерін талдау əлеуметтік қорғаудың қалыптасқан жүйесін дамыту, еңбекшілер мен олардың отбасыларына алдын ала болжап білуге болмайтын жағдайларға сақтап қоятын сақтық ақшаларының мөлшерін қысқартуға жəне балаларының білім алуына қаражат салуға мүмкіндік беретінін, сондай-ақ ішкі тұтыну сұранысының өсуі мен өмір деңгейін арттыруға оң ықпал ететінін көрсетті. Мақалада əлеуметтік сақтандырудың тəжірибелік аспектілерін зерттеу негізінде əлеуметтік сақтандырудың қаржылық тетіктерінің жұмыс істеуінің базалық жағдайларының сабақтастығын сақтау оның мақсаты саналатын, міндетті əлеуметтік сақтандыру жүйесін дамытудың негізгі үрдістері анықталды. Мəселен, халықаралық сарапшылардың бағалаулары бойынша, əлеуметтік сақтандырудың қаржылық тетігі, шеткері децильдер арасындағы жалақының саралануы 1:6 үлкен емес болған кезде тиімді жұмыс жасайды. Қазақстанда Джини коэффициенті 2015 жылдың қорытындылары бойынша 27,8 % (0,276) белгіге жетіп, 2 пайыздық пунктке дейін жақсарды. Қазақстанда табыстарды бөлу сапасы өткен жылдың қорытындылары бойынша теңсіздік көрсеткіші елеусіз 26,7 % ғана болып, 2009 жылғы деңгейге жақындай отырып, шамалы жақсарғанын байқауға болады. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.;№ 2(86)/2017
dc.subject əлеуметтік сақтандыру ru_RU
dc.subject əлеуметтік қорғау ru_RU
dc.subject мемлекет ru_RU
dc.subject əлеуметтік саясат ru_RU
dc.subject мемлекеттік жəрдемақы ru_RU
dc.subject əлеуметтік төлемақы ru_RU
dc.title Халықтың өмір сапасы көрсеткіштерін қамтамасыз етудегі əлеуметтік сақтандыру ролі ru_RU
dc.title.alternative Роль социального страхования в обеспечении показателей качества жизни населения ru_RU
dc.title.alternative The role of social insurance to provide quality of lifeindicators for the nation ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account