Ауыл шаруашылығында персоналдың еңбек өнімділігін арттыру жолдары

Show simple item record

dc.contributor.author Койтанова, А.Ж.
dc.contributor.author Жолмуханова, А.Ж.
dc.contributor.author Альпеисова, Ш.Е.
dc.date.accessioned 2018-02-22T08:30:24Z
dc.date.available 2018-02-22T08:30:24Z
dc.date.issued 2017-06-30
dc.identifier.citation Койтанова А.Ж. Ауыл шаруашылығында персоналдың еңбек өнімділігін арттыру жолдары/А.Ж. Койтанова, А.Ж. Жолмуханова, Ш.Е. Альпеисова//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.-2017. №2.Б.179-186. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2328
dc.description.abstract Мақалада ауыл шаруашылығындағы адами ресурстарды стратегиялық басқару үрдісі, оның нақты стратегиясы, басқару жүйесі қалыптасқан жəне саясат пен стратегиясы арасындағы байланыс көрсетілген. Ауыл шаруашылығында адами ресурстарды стратегиялық басқаруды енгізу кезеңдері қарастырылған. Сонымен қатар стратегияның бірнеше түрлі жіктелімі зерттелді: шығындарды барынша азайтуға бағытталған стратегия; сапаны жақсарту жоспары; инновациялық стратегия. Мамандар құрамының біліктілік деңгейін жетілдіру бойынша іс-шаралар: мамандарды біліктілікті арттыру курстарына жіберу; жоғарғы жəне орта арнайы оқу орындарында қосымша білім алуға мүмкіндік жасау; білім жəне тəжірибемен алмасу; кəсіпорынға біліктілікті арттыруға көмек беретін маманды шақырту келтірілген. «Ақтық» АҚ-ғы адами ресурстарды стратегиялық басқару үрдісі мен адами ресурстардың біліктілік деңгейі анықталған. Жоғары білікті мамандардың өнім өндіру көлеміне əсері «Ақтық» АҚ, «Родина» ЖШС, «Новокубанское» ЖШС кəсіпорындарының мəліметтері негізінде қарастырылған. Көптік регрессияның сызықтық теңдеуі, корреляцияның жұп коэффициенті, таза регрессия коэффициенті өлшемдері анықталды. Соның нəтижесінде кəсіпорында адами ресурстарды стратегиялық басқару үрдісін сараптай келе, келесі мəселелерді атап көрсетуге болады: мамандарды іріктеудің нақты қалыптасқан жүйесінің болмауы, кəсіпорынға жалпылама кадрлық жағдайды сараптаудың, мамандарға деген қажеттілікті болжамдаудың болмауы тəн. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.;№ 2(86)/2017
dc.subject адами ресурстар ru_RU
dc.subject стратегиялық басқару ru_RU
dc.subject біліктілік деңгейі ru_RU
dc.subject ауыл шаруашылығы ru_RU
dc.subject көптік регрессияның сызықтық теңдеуі ru_RU
dc.subject сапаны жақсарту ru_RU
dc.subject инновациялық даму ru_RU
dc.title Ауыл шаруашылығында персоналдың еңбек өнімділігін арттыру жолдары ru_RU
dc.title.alternative Пути повышения производительности труда персонала в сельском хозяйстве ru_RU
dc.title.alternative The ways to increase of staff labor productivity in agriculture ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account