Əлеуметтік инфрақұрылымды мемлекеттік реттеудің өзекті мəселелері

Show simple item record

dc.contributor.author Мухамедиева, Г.М.
dc.date.accessioned 2018-02-22T04:52:38Z
dc.date.available 2018-02-22T04:52:38Z
dc.date.issued 2017-06-30
dc.identifier.citation Мухамедиева Г.М. Əлеуметтік инфрақұрылымды мемлекеттік реттеудің өзекті мəселелері/Г.М. Мухамедиева//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.-2017. №2. Б.123-130. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2321
dc.description.abstract Мақалада əлеуметтік-экономикалық жүйенің жəне мемлекеттің əлеуметтік саласының құрамдас бөлігі болып табылатын əлеуметтік инфрақұрылым дамуының негіздері зерттелген. Автор əлеуметтік инфрақұрылымды мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттарын топтастырған: нормативтік құқықтық қамту, бағдарламалы-мақсаттық реттеу, қаржылық реттеу жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік. Қазіргі уақыттағы ең төмен əлеуметтік кепілдіктерді құқықтық қамту қарастырылған. Қазақстан Республикасында ең төмен əлеуметтік стандарттар белгіленетін жəне қолнанылатын салалар анықталған. Əлеуметтік инфрақұрылымның бағдарламалы-мақсаттық дамуына əсер ететін өте маңызды факторлар белгілі болды. Мемлекеттің əлеуметтік инфрақұрылымның келешегі үшін бекітілген мемлекеттік бағдарламаларды талдап, əлеуметтік инфрақұрылымның жағдайы мен даму мəселелерін салалар деңгейінде зерттеліп, олардың өзгеру деңгейі мен ерекшеліктері мəні ашылған. Мақалада əлеуметтік үрдістерге əсер ететін мемлекеттік реттеудің қаржылық əдістердің жиынтығы қарастырылған. Автор елдің əлеуметтік инфрақұрылымның тұрақты дамуында мемлекеттік- жекешелік əріптестікті қолданудың теориялық-əдістемелік жəне əдістемелі-тəжірибелік негіздерін ашқан. Мақалада мемлекеттік-жекешелік əріптестікті тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында, білім беру жəне денсаулық сақтау салаларында қолдануға болатындығы көрсетілген. Автор нормативті құқықтық қамтудың, бағдарламалы-мақсаттық, қаржылық реттеудің жəне мемлекеттік- жекешелік əріптестіктің озық əдістерін ескере отырып, əлеуметтік инфрақұрылымды дамытудың жетілдіру жолдарын ұсынған. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ЭКОНОМИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ЭКОНОМИКА.=Bulletin of the Karaganda University. ECONOMY Series.;№ 2(86)/2017
dc.subject инфрақұрылым ru_RU
dc.subject əлеуметтік инфрақұрылым ru_RU
dc.subject нормативті құқықтық қамтамасыз ету ru_RU
dc.subject бағдарламалы-мақсаттық реттеу ru_RU
dc.subject қаржылық реттеу ru_RU
dc.subject мемлекеттік-жекешелік əріптестік ru_RU
dc.title Əлеуметтік инфрақұрылымды мемлекеттік реттеудің өзекті мəселелері ru_RU
dc.title.alternative Актуальные проблемы государственного регулирования социальной инфраструктуры ru_RU
dc.title.alternative Actual problems of state regulation of social infrastructure ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account