Металл емес бұйымдардың беттеріне қондырылған алтын, күміс жəне мыс нанобөлшектерінің бактерицидтік қасиеттерін зерттеу

Show simple item record

dc.contributor.author Абдуразова, П.А.
dc.contributor.author Сатаев, М.С.
dc.contributor.author Қошқарбаева, Ш.Т.
dc.contributor.author Райымбеков, Е.Б.
dc.contributor.author Назарбек, Ұ.Б.
dc.date.accessioned 2018-02-17T06:41:16Z
dc.date.available 2018-02-17T06:41:16Z
dc.date.issued 2017-06-30
dc.identifier.citation Металл емес бұйымдардың беттеріне қондырылған алтын, күміс жəне мыс нанобөлшектерінің бактерицидтік қасиеттерін зерттеу/П.А. Абдуразова [және т.б.]//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ХИМИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ХИМИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. CHEMISTRY Series.-2017.№2.Б.78-84. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2291
dc.description.abstract Мақалада алтын, мыс жəне күміс металдарының бактерицидті қасиеті зерттелді. Бактерицидті қаптамалардың ерекшелігі — олардың қаттылық деңгейінің жəне тазалық сақтау қасиетінің жоғары екендігінде. Зерттеу жұмысында үлгі ретінде мақта матасы алынды. Алынған мақта мата үлгісіне алтын, күміс жəне мыс иондары фотохимиялық жолмен қондырылып, олардың бактерицидті қасиеті зерттелді. Алтынның, күмістің жəне мыстың иондары металл емес материал бетіне енген соң, ол өзінің қасиетін сақтап тұратындығы белгілі. Мұндай қаптамалар мыңдаған бактерияларды жоюға қабілетті. Үлгілер алтын, күміс жəне мыс ерітіндісіне 1–3 мин салынып, одан кейін күн көзіне кептіру жолымен дайындалды. Өңделген үлгілердің бактерицидтік қасиетін зерттеу үшін екі түрлі жолмен зерттеу жұмысы жүргізілді: біріншіден, фотохимиялық жолмен өңделген үлгінің қалыпты жағдайдағы бактерицидтік қасиеті, ал, екіншіден, бетінде қаптауы бар үлгіні 3–5 рет дистилденген сумен жуылып болғаннан кейінгі бактерицидтік қасиеті. Фотохимиялық жолмен өңделген үлгілердің бетінде алынған алтын, күміс жəне мыс нанобөлшекті қаптамалар құрылымы заманауи қондырғы растрлі электронды микроскопта бақыланды. Зерттеу барысында фотохимиялық жолмен алынған алтын, күміс жəне мыс қаптаулары бар үлгілердің бактерицидтік қасиеті жоғары болатындығы анықталды. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ХИМИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ХИМИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. CHEMISTRY Series.;№ 2(86)/2017
dc.subject алтын ru_RU
dc.subject күміс ru_RU
dc.subject мыс ru_RU
dc.subject қабықша ru_RU
dc.subject бактерицидтік қасиеттер ru_RU
dc.subject фотохимия ru_RU
dc.subject мақта ru_RU
dc.subject мата ru_RU
dc.subject элементтік құрамы ru_RU
dc.title Металл емес бұйымдардың беттеріне қондырылған алтын, күміс жəне мыс нанобөлшектерінің бактерицидтік қасиеттерін зерттеу ru_RU
dc.title.alternative Исследование бактерицидных свойств наночастиц меди, золота и серебра, нанесенных на поверхности неметаллических изделий ru_RU
dc.title.alternative Research of bactericidal properties of nanoparticles of copper, gold and silver deposited on the surface of non-metallic products ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account