Аутизмі бар балаларды оқытуда кешенді əдістерді қолдану

Show simple item record

dc.contributor.author Азанбекова, Г.Т.
dc.contributor.author Асылова, Р.О.
dc.date.accessioned 2018-02-16T10:20:21Z
dc.date.available 2018-02-16T10:20:21Z
dc.date.issued 2016-12-30
dc.identifier.citation Азанбекова Г.Т. Аутизмі бар балаларды оқытуда кешенді əдістерді қолдану/Г.Т. Азанбекова, Р.О. Асылова//Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия Педагогика=Bulletin of the Karaganda university. Pedagogy Series;№4(84) ru_RU
dc.identifier.issn 2518-7937
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2288
dc.description.abstract Мақалада балаларда кездесетін ауытқулардың бірі  ерте жастағы балалар аутизмі қарастырылды. Ерте жастағы балалар аутизмінде балада айналадағы қоршаған адамдармен қарым-қатынасқа түсуде қиындықтар туындайды. Авторлар аутист-балалардың өзінің құрдастары жəне ересек адамдармен қарым-қатынасқа түсуін жақсарту мақсатында жүргізген эксперимент жұмысының кезеңдерін сипаттайды. Экспериментте кешенді түзете-оқыту əдістерін түрлендіріп қолданған. Балалар аутизмін- де кешенді түзете-оқыту əдістерін жəне заманауи технологияларды қолдану баланың жалпы дамуына, құрдастарымен қарым-қатынасына жəне баланың одан əрі дамуына қолайлы əсер ететіндігін эксперимент нəтижесі көрсетті. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Қарму басп. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия Педагогика=Bulletin of the Karaganda university.Pedagogy Series;№4(84)
dc.subject балалар аутизмі ru_RU
dc.subject əлеуметтік орта ru_RU
dc.subject мутация ru_RU
dc.subject патогендік фактор ru_RU
dc.subject хромосомалық өзгерістер ru_RU
dc.subject глобалды оқыту ru_RU
dc.subject сенсорлы интеграциялау ru_RU
dc.subject заманауи əдістер ru_RU
dc.subject сөздікпен жұмыс ru_RU
dc.subject логопедиялық тренажер ru_RU
dc.title Аутизмі бар балаларды оқытуда кешенді əдістерді қолдану ru_RU
dc.title.alternative Применение комплексных методов обучения для детей с аутизмом ru_RU
dc.title.alternative Use of complex methods in teaching children with autism ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account