Абай жəне сол тұстағы қазақ публицистикасы

Show simple item record

dc.contributor.author Шауенова, Г.Ə.
dc.date.accessioned 2018-02-07T08:15:41Z
dc.date.available 2018-02-07T08:15:41Z
dc.date.issued 2017-06-30
dc.identifier.citation Шауенова Г.Ə. Абай жəне сол тұстағы қазақ публицистикасы/Г.Ə. Шауенова//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ФИЛОЛОГИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЛОЛОГИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. PHILOLOGY Series.-2017. №2. Б.66-70. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2213
dc.description.abstract Мақалада ұлы Абайдың өмірбаяны мен шығармашылық жолының алғаш баспасөз бетінде қалай жарық көргені туралы айтылды. Тоталитарлық жүйе кезіндегі Абайдың айналасындағы шəкірттері мен Абайды ұлықтаған ұрпақтарының тағдырлары жөнінде қысқаша мəлімет берілді. Абай мұрасынан бастау алған əдеби жəне публицистикалық дүниелер қарастырылды. Сол кездегі баспасөз бетіне шыққан мақалалардың ерекшеліктері сараланды. Абай мұрасынан нəр алып, қанаттанған Алаш қайраткерлері жайында сөз болды. Оқу-білім, ағарту жайында жазылған Халел Ғаббасовтың еңбегіне шолу жасалды. Ұлт санасына сілкініс əкелген «Сарыарқа» газеті жайлы баса айтылды.Мақалада ұлы Абайдың өмірбаяны мен шығармашылық жолының алғаш баспасөз бетінде қалай жарық көргені туралы айтылды. Тоталитарлық жүйе кезіндегі Абайдың айналасындағы шəкірттері мен Абайды ұлықтаған ұрпақтарының тағдырлары жөнінде қысқаша мəлімет берілді. Абай мұрасынан бастау алған əдеби жəне публицистикалық дүниелер қарастырылды. Сол кездегі баспасөз бетіне шыққан мақалалардың ерекшеліктері сараланды. Абай мұрасынан нəр алып, қанаттанған Алаш қайраткерлері жайында сөз болды. Оқу-білім, ағарту жайында жазылған Халел Ғаббасовтың еңбегіне шолу жасалды. Ұлт санасына сілкініс əкелген «Сарыарқа» газеті жайлы баса айтылды. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ФИЛОЛОГИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЛОЛОГИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. PHILOLOGY Series.;№ 2(86)/2017
dc.subject Абай ru_RU
dc.subject баспасөз ru_RU
dc.subject Алаш қайраткерлері ru_RU
dc.subject кеңестік дəуір ru_RU
dc.subject кеңестік дəуір ru_RU
dc.subject қазақ елінің руханияты ru_RU
dc.subject саяси хал-ахуал ru_RU
dc.title Абай жəне сол тұстағы қазақ публицистикасы ru_RU
dc.title.alternative Абай и публицистика его времени ru_RU
dc.title.alternative Abai and the journalism of his time ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account