Тұрсын Жұртбайдың «Талқы» еңбегіндегі тағдыр жəне тарих талқысы

Show simple item record

dc.contributor.author Төлеубаева, К.А.
dc.contributor.author Мусиева, Д.Б.
dc.date.accessioned 2018-02-07T05:27:25Z
dc.date.available 2018-02-07T05:27:25Z
dc.date.issued 2017-06-30
dc.identifier.citation Төлеубаева К.А. Тұрсын Жұртбайдың «Талқы» еңбегіндегі тағдыр жəне тарих талқысы/К.А. Төлеубаева, Д.Б. Мусиева//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ФИЛОЛОГИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЛОЛОГИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. PHILOLOGY Series.-2017. №2. Б.49-55. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2203
dc.description.abstract Мақала Тұрсын Жұртбаевтың «Талқы» ғылыми-зерттеу еңбегін негізге ала отырып жазылған. Авторлар Мұхтар Əуезовтің шеберлігін əр қырынан көрсетіп, оның еңбектері арқылы ғылыми дəлелдеулерге көз жеткізді. Бес өзекті мəселені көтеріп, оны ғылыми тұрғыда дəлелдеп шығарды. Осы арқылы Қазақстанда болған кеңестік отарлауға көзқарасын, ұстанымын анықтап, ғасыр басындағы Мұхтар Əуезовтің азаттыққа ұмтылысын, ел тəуелсіздігі жолындағы жанкешті еңбегін, өлкедегі қоғамдық-саяси ойларын жаңа қырынан қарастырды. ХХ ғасырдың 20–30 жылдарына қатысты деректерді талдау барысында кеңестік əкімшіл-əміршіл жүйенің қазақ қоғамының дамуына кері əсерін анықтап, Алаш Орда қозғалысы, қайраткерлік, ұлтшылдық туралы шынайы дəйектер, тың тұжырымдар беріліп, автор шығармашылығы негізінде түйінделді. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ФИЛОЛОГИЯ Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЛОЛОГИЯ.=Bulletin of the Karaganda University. PHILOLOGY Series.;№ 2(86)/2017
dc.subject Мұхтар Əуезов ru_RU
dc.subject талқы ru_RU
dc.subject заман ru_RU
dc.subject ел ru_RU
dc.subject тарих ru_RU
dc.subject жер ru_RU
dc.subject талант ru_RU
dc.subject ұлт ru_RU
dc.subject Алаш ru_RU
dc.subject халық ru_RU
dc.subject қазақ ru_RU
dc.subject тəуелсіз ел ru_RU
dc.subject əлемдік мəдениет ru_RU
dc.title Тұрсын Жұртбайдың «Талқы» еңбегіндегі тағдыр жəне тарих талқысы ru_RU
dc.title.alternative Тема истории и судьбы в книге Турсына Журтбаева «Талқы» ru_RU
dc.title.alternative The topic of history and destiny in the book of Tursyn Zhurtbaev «Talky» ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account