Жылу энергиясын есептейтін аспаптардағы мəліметтерді қашықтықтан алу үшін деректер концентраторын пайдалану

Show simple item record

dc.contributor.author Шаймерденова, К.М.
dc.contributor.author Мекеева, А.М.
dc.contributor.author Рахманқызы, А.
dc.date.accessioned 2018-01-15T08:31:58Z
dc.date.available 2018-01-15T08:31:58Z
dc.date.issued 2017-06-30
dc.identifier.citation Шаймерденова К.М. Жылу энергиясын есептейтін аспаптардағы мəліметтерді қашықтықтан алу үшін деректер концентраторын пайдалану/К.М. Шаймерденова, А.М. Мекеева, А. Рахманқызы//Қарағанды универисетінің хабаршысы. ФИЗИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЗИКА.=Bulletin of the Karaganda University. PHYSICS Series.-2017. №2. Б.41-46. ru_RU
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/2024
dc.description.abstract ғасырда мүмкін жəне шешімін толығымен таба қоймаған мəселелердің бірі болып отыр. Жалпы, жылу есептеу жүйесі негізгі үш аспаптан тұрады: ыстық жене суық суға арналған шығынөлшеуіштер, кедергі термометрлері жəне жылу есептеу аспабы. Əдетте, үрдісті жылу есептеуіш аспаптардан мəліметтерді қашықтықтан түсіруге мүмкіндік беретін əмбебап GSM-модемдерінің жүзеге асырылуымен түсіндіруге болады. Мақалада аталмыш мəселені жылу мəліметтерін қашықтықтан алу үрдісінде бірнеше атқарушылық мүмкіндіктерге ие деректер концентраторының көмегімен шешу жайында айтылмақ. Сонымен қатар жылу мəліметтерін қашықтықтан алудың маңыздылығы, тиімділігі мен үнемділігі де сөз болады. Біз жылу есептеу жүйесіне арнайы бағдарлама орнатылған дербес компьютермен байланысатын деректер концентраторын орнатамыз. Бұл бізге жылу аспаптарынан мəліметтерді қашықтықтан алумен қатар, жылу желілеріне мониторинг жасауға, жүйедегі апатты жағдайлардың алдын алуға жəне орын алған жағдайда уақытылы біліп, дереу іс- шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. Яғни мақсатымыз осы іс-əрекетті орындау үшін жылу есептеу аспаптарынан мəліметтерді барынша нақты, əрі тиімді алу əдістері негізінде жұмыс жасайтын бағдарламалық кешенді орнату жəне тəулігіне жиырма төрт сағат байланысқа шығуын қабілетті ету болып табылады. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher KSU Publ. ru_RU
dc.relation.ispartofseries Қарағанды универисетінің хабаршысы. ФИЗИКА Сериясы.=Вестник Карагандинского университета. Серия ФИЗИКА.=Bulletin of the Karaganda University. PHYSICS Series.;№ 2(86)/2017
dc.subject жылу ru_RU
dc.subject жылуэнергетика ru_RU
dc.subject жылу есептеу аспаптары ru_RU
dc.subject жылу мəліметтерін қашықтықтан алу ru_RU
dc.subject бағдарламалық кешен ru_RU
dc.subject мониторинг ru_RU
dc.subject GSM-модемдер ru_RU
dc.subject мəліметтер концентраторы ru_RU
dc.subject жылу есептеу жүйесі ru_RU
dc.subject жылу энергиясы ru_RU
dc.subject кедергі термометрлері ru_RU
dc.subject шығынөлшеуіштер ru_RU
dc.subject жылу параметрлері ru_RU
dc.title Жылу энергиясын есептейтін аспаптардағы мəліметтерді қашықтықтан алу үшін деректер концентраторын пайдалану ru_RU
dc.title.alternative Использование концентратора данных для дистанционного снятия показаний с приборов учета тепловой энергии ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account