Е.А. Бөкетов шығармалар жинағына арналған Анықтамалық том = Справочный том к Собранию сочинений Е.А. Букетова

Show simple item record

dc.contributor.author Альмагамбетова, Д.Р.
dc.contributor.author Əбдірейімова, А.Қ.
dc.contributor.author Бралина, С.Ж.
dc.contributor.author Дүйсекеева, А.Т.
dc.contributor.author Ершова, Л.А.
dc.contributor.author Насипова, Д.А.
dc.contributor.author Никишина, Л.Н.
dc.contributor.author Смағұлов, Ж.Қ.
dc.contributor.author Текенова, А.Қ.
dc.date.accessioned 2016-09-29T08:37:29Z
dc.date.available 2016-09-29T08:37:29Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Е.А. Бөкетов шығармалар жинағына арналған анықтамалық том = Справочный том к Собранию сочинений Е.А. Букетова: научное издание/ ред.: Е. Қ. Көбеев, Р. М. Жумашев ; ст. Д. Р. Альмағамбетова. - Қарағанды: ҚарМУ басп., 2016. - 135 б.
dc.identifier.isbn 978-9965-39-541-3
dc.identifier.uri http://rep.ksu.kz/handle/data/201
dc.description.abstract Академик Е.А.Бөкетовтің алты томдық Шығармалар жинағына (Қарағанды, 2005) арналған анықтамалық том оқырмандарға академиктің ғылыми, пулицистикалық жəне көркем-əдеби шығармаларына байланысты ақпаратты іздеуге көмек ретінде берілген. Басылымда Шығармалар жинағына енген ғылыми жəне əдеби еңбектерінің əліпбилік көрсеткіші мен оларға қосымша əліпбилік-тақырыптық көрсеткіші көрсетілген. Анықтамалық томға Е.А. Бөкетовке арналған 1992 жəне 2005 жылдары басылып шыққан биобиблиографиялық көрсеткіштердің жалғасы болып табылатын Е.А. Бөкетов туралы əдебиеттердің биобиблиографиялық көрсеткіші қоса беріліп отыр. Биобиблиографиялық көрсеткіште Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ ғылыми кітапханасы қорында бар, алдыңғы көрсеткішке кірмеген ғалымның еңбектерінің тізімі жəне өмірі мен қызметін бейнелейтін материалдар бар. Справочный том к шеститомному Собранию сочинений академика Е.А. Букетова (Караганда, 2005) призван оказать помощь читателям в поиске информации, связанной с научными, публицистическими и литературно-художественными произведениями академика. Данное издание включает Алфавитный указатель научных и литературных трудов, вошедших в Собрание сочинений и Алфавитно-предметный указатель к ним. В справочный том включен биобиблиографический указатель литературы о Е.А. Букетове, являющийся продолжением биобиблиографических указателей, посвященных Е.А. Букетову, изданных в 1992 и 2005 годах. Биобиблиография включает список трудов ученого, не вошедших в предыдущие указатели, а также материалы, характеризующие его жизнь и деятельность и имеющиеся в фонде научной библиотеки КарГУ им. Е.А. Букетова. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher ҚарМУ баспасы ru_RU
dc.subject Е.А.Букетов ru_RU
dc.subject труды ru_RU
dc.subject справочный том ru_RU
dc.subject Е.А.Бөкетов ru_RU
dc.subject Анықтамалық том ru_RU
dc.subject шығармалар жинағына ru_RU
dc.title Е.А. Бөкетов шығармалар жинағына арналған Анықтамалық том = Справочный том к Собранию сочинений Е.А. Букетова ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account