2(86)/2017-Физика

2(86)/2017-Физика

 

<ul> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1941> Arkhipov V.V. Geodesics in the closed accelerating University</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1945> Исследование характеристик природного наноматериала диатомита электронно-микроскопическим методом</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1946> Сергеев Д.М. О резонансном туннелировании квазичастиц через наноконтакт «алюминий – оксид алюминия – алюминий» при низких температурах</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/1948> Аққыш сұйық өнімдерді өңдеудің жаңа əдісі</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2014> Көмір қалдықтарынан алынған сулы-көмірлі отынның жану үдерісін ұйымдастыру</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2024> Шаймерденова К.М. Жылу энергиясын есептейтін аспаптардағы мəліметтерді қашықтықтан алу үшін деректер концентраторын пайдалану</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2043> The analysis of distribution of rare elements in coals and ashes the field of Kazakhstan</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2052> Дəрібеков C.Д. Физика мен биология пəндері бойынша кіріктірілген сабақтар өткізу</a><br><br> <li><a href=http://rep.ksu.kz/handle/data/2053> Il’ina L.F. Designing of the multimedia presentations on the example of the section: «Mechanical oscillations and waves» and their use in high school and school courses of physics</a><br><br>

Recent Submissions